Air iPhone Emulator

Bản quyền:
Không
Phát hành:
merhl
Home page:
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Hướng dẫn cài đặt Air iPhone Emulator

Chú ý: bạn cần phần mềm Adobe SDK để có thể sử dụng phần mềm này

Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Air iPhone Emulator 3.0.3 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Giả lập iOS trên máy tính

Giả lập Android trên máy tính
Tính năng
  • Hỗ trợ chơi game Android trên máy tính
  • Có ngôn ngữ tiếng Việt
  • Có thể chơi nhiều tài khoản game cùng lúc
  • Dễ dàng lựa chọn độ phân giải phù hợp
Phần mềm giả lập chạy chương trình khác nhau trên window
Tính năng

Chạy RegEdit của Windows như người dùng bình thường trên Windows 10/8/7 / Vista, mà không cao. Trong chế độ này, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sửa đổi khóa Registry mà đòi hỏi quyền admin.
Chạy RegEdit của Windows như sử dụng hệ thống trên Windows 10/8/7 / Vista. Trong chế độ này, bạn sẽ có thể truy cập vào các khóa HKEY_LOCAL_MACHINE \ AN.
Chạy chương trình với một người sử dụng của một quá trình chạy.
Chạy một chương trình ưu tiên cao.
Chạy một trường hợp cụ thể của chương trình trong chế độ tương thích Windows XP, mà không làm thay đổi toàn cầu trong Registry.
Chạy một trường hợp cụ thể của chương trình với chuỗi môi trường PATH khác nhau, nhưng mà không sửa đổi các chuỗi PATH của toàn bộ hệ thống và không sử dụng các tập tin batch hoặc cửa sổ nhắc lệnh.
Chạy chương trình với một bộ đầy đủ của các biến môi trường bạn chọn, bỏ qua các biến môi trường hệ thống hoàn toàn.

Hỗ trợ tăng tốc chơi game
Tính năng
  • Tăng tốc độ máy tính để chơi game
  • Vô hiệu hóa các ứng dụng không cần thiết của windows
  • Giải phóng bộ nhớ giúp tập trung chơi game
  • Loại bỏ các phần mềm không cần thiết