Cách thiết lập nhắc có cuộc gọi đến khi bạn không thể nghe trên iPhone

Đôi khi bạn nhận được những cuộc gọi tới điện thoại của bạn mà bạn không thể nghe (đang bận họp, đi trên đường...). Nếu bạn nhận được cuộc gọi điện thoại và bạn không thể trả lời nó, bạn cũng có thể dễ dàng thiết lập một lời nhắc nhở cuộc gọi trên iPhone của bạn để bạn để bạn không quên xem lại cuộc gọi đó.

Làm thế nào để thiết lập nhắc có cuộc gọi đến khi bạn không thể nghe trên iPhone

Bước 1: Để thiết lập một lời nhắc có cuộc gọi đến, hãy nhấp vào Remind Me khi có cuộc gọi đến.

Bước 2: Tùy chọn sẽ được hiển thị trên màn hình cuộc gọi ở phía dưới cùng điện thoại của bạn. Bạn có thể chọn để được nhắc nhở trong một giờ tới, khi bạn đã không còn việc bận hoặc khi đã về nhà. Bạn nhấn vào một trong các tùy chọn để từ chối cuộc gọi và thiết lập một lời nhắc nhở để gọi lại người này.

Bước 3: Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo nhắc nhở về cuộc gọi từ ứng dụng Reminders

Bước 4: Nhắc nhở cuộc gọi sẽ được liệt kê trong phần Scheduled của ứng dụng Reminders. Khi bạn đã trở lại cuộc gọi, bạn quay trở lại ứng dụng Reminders và click vào vòng tròn bên trái của lời nhắc để đánh dấu vào mục đó.

Việc thiết lập một lời nhắc nhở khi bạn không tiện nhận cuộc gọi có thể giúp bạn nhớ để trả lời những cuộc gọi quan trọng cũng như giữ lại những mối quan hệ tốt của gia đình và bạn bè.