Top download

Hỗ trợ nén và giải nén
Phần mềm chuyên bảo mật dữ liệu trên máy tính
Thay đổi SID cho máy tính
Phần mềm quét tìm kiếm file trùng lặp trên máy tính
Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm xóa bỏ các file trùng lặp trên máy tính chuyên nghiệp
Phần mềm ứng dụng làm giảm dung lượng file, nén file mạnh mẽ
Tìm lại mật khẩu file .rar
Đặt mật khẩu cho folder
Phần mềm giải nén
Phần mềm chuyên quản lý các tập tin thư mục trên ổ cứng máy tính
Bản quyền:
Không
Phục hồi File ẩn do virus
Bản quyền:
Không
Cắt, ghép File dữ liệu
Bản quyền:
Không
Bản quyền:
Trial version
Quản lý file, tệp tin
Bản quyền:
Không
Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
Bản quyền:
Không
Xây dựng bản đồ tư duy
Bản quyền:
Không
Vô hiệu hóa touchpad trên Windows
Bản quyền:
Không
Thay đổi thuộc tính của file và folder
Bản quyền:
Không
Quản lý và đồng bộ dữ liệu điện thoại BlackBerry trên PC
Bản quyền:
Không
Tìm kiếm mạng Wifi
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ download và update firmware cho các máy điện thoại Samsung
Bản quyền:
Không
Quản lý firmware trên điện thoại BlackBerry
Bản quyền:
Không
jailbreak ios
Bản quyền:
Không
Lặp lại thao tác chuột và bàn phím
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm khôi phục dữ liệu đã xóa
Bản quyền:
Không
Chia nhỏ dữ liệu
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ copy dữ liệu trên máy tính
Bản quyền:
Không
Thay đổi SID cho máy tính
Bản quyền:
Không
Phần mềm nén và giải nén tốt nhất trên windows
Bản quyền:
Không
Phần mềm thay đổi thuộc tính thư mục , folder trên windows
Bản quyền:
Không
Phần mềm chia sẻ tập tin dữ liệu qua bất cứ hệ điều hành nào
Bản quyền:
Không
Khôi phục dữ liệu bị ẩn
Bản quyền:
Không
Phần mềm đọc các file trên Mac và windows
Bản quyền:
Không
Phần mềm mở các file DMG trên windows
Bản quyền:
Không
Phần mềm chuyên lấy dữ liệu từ hệ thống và xuất sang các định dạng HTML và XML
Bản quyền:
Không
Phần mềm xem và khóa các tập tin trong file của bạn
Bản quyền:
Không
Phần mềm thay thế cho nhà quản lý File Types "của Windows
Bản quyền:
Không
Phần mềm tìm kiếm các file trên window
Bản quyền:
Không
Phần mềm khôi phục mật khẩu đã mất của file outlook
Bản quyền:
Không
Phần mềm theo dõi các mật khẩu truy cập trên máy tính
Bản quyền:
Không
Công cụ chuyên khôi phục mật khẩu khi điền trên trình duyệt
Bản quyền:
Không
Phần mềm khôi phục cho các ứng dụng chat hiện nay
Bản quyền:
Không
Phần mềm khôi phục mật khẩu đã lưu trên các trình duyệt
Bản quyền:
Không
Phần mềm phục hồi mật khẩu trên chrome
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm quản lý và xem thông tin file foder
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyên back up dữ liệu chuyên nghiệp
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyên bảo mật dữ liệu trên máy tính
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm xóa bỏ các file trùng lặp trên máy tính chuyên nghiệp
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm tìm kiếm các thư mực tập tín trên máy tính
Bản quyền:
Không
Phần mềm quét tìm kiếm file trùng lặp trên máy tính

Pages