FixAttrb Bkav

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Bkav Corporation
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
FixAttrb Bkav 3.0.0.1 Download 32bit Download 64bit

Comments

van ninh's picture

chia sẻ trang này ở đâu vậy

van ninh's picture

chia sẻ trang này ở đâu vậy

van ninh's picture

chia sẻ trang này ở đâu vậy

Add comment

Log in or register to post comments
Phục hồi File ẩn do virus

Phần mềm backup dữ liệu mạnh mẽ
Tính năng

GoodSync2Go là phần mềm sao lưu và đồng bộ dữ liệu. nó có thể tự động phát hiện và đồng bộ hóa.

Đồng thời hỗ trợ xóa cả dây truyền, tốc độ nhanh và đồng bộ nhiều chương trình như tập tin, thư mục Windows, cho phép chỉnh sửa dữ liệu.

Phần mềm phục hồi mật khẩu trên chrome
Tính năng

- Quản lý và khôi phục mật khẩu Chrome.
- Cung cấp thông tin chi tiết kèm theo.
- Có thể khôi phục từ bản sao lưu trên ổ đĩa ngoài.
- Bảo mật tốt.
- Trích xuất thông tin và mật khẩu.

Phần mềm chuyên nén các tập file pdf chuyên nghiệp
Tính năng

nén tập tin PDF bằng 40-75% - một tập tin 25MB PDF được nén đến 5MB trong kích thước
Hỗ trợ tất cả các loại tập tin PDF - nén các tập tin PDF được scan, "sinh-kỹ thuật số" tài liệu PDF như chuyển đổi các tập tin Microsoft Office và các tập tin PDF khác
Tối ưu hoá hình ảnh, đồ họa, các đối tượng và cơ cấu PDF nội bộ để giảm kích thước của tập tin PDF
Giữ các định dạng tập tin PDF gốc - chỉ cần chỉnh sửa, xem và thay đổi nó mà không cần phải giải nén
Chức năng tìm kiếm tích hợp tìm tất cả các tập tin PDF trên máy tính cho nén
"Kéo và thả" tập tin trực tiếp vào FILEminimizer để nén nhiều file cùng một lúc (xử lý hàng loạt)
Add-in cho Microsoft Outlook, Lotus Notes và Windows Explorer
Hoàn toàn tương thích với Windows 7
các giải pháp chìa khóa trao tay có sẵn để tích hợp các quy trình công việc nén vào tài liệu hiện có