FixAttrb Bkav

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Bkav Corporation
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
FixAttrb Bkav 3.0.0.1 Download 32bit Download 64bit

Comments

van ninh's picture

chia sẻ trang này ở đâu vậy

van ninh's picture

chia sẻ trang này ở đâu vậy

van ninh's picture

chia sẻ trang này ở đâu vậy

Add comment

Log in or register to post comments
Phục hồi File ẩn do virus

Phần mềm tìm kiếm các thư mực tập tín trên máy tính
Tính năng

- Tìm kiếm tập tin và thư mục trên máy tính
- Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau
- Lưu lại báo cáo tìm kiếm file
- Tùy chỉnh báo cáo tìm kiếm file
- Xuất kết quả tìm kiếm sang cơ sở dữ liệu SQL

Phần mềm chuyên giải nén file zip mạnh mẽ
Tính năng

-    Hỗ trợ dòng lệnh MakeSFX.exe và tệp tin thực thi để tạo file tự giải nén từ tệp tin Zip.
-    Cho phép điều chỉnh các tùy chọn của chương trình như: giới thiệu văn bản, tạo phím tắt, tạo biểu tượng tùy chỉnh…
-    Hỗ trợ gửi file nén qua email hoặc tải trực tiếp lên web.

Phần mềm chuyên nén file media nhanh chóng
Tính năng

- Nén file media hiệu quả.
- Chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh của file sau khi nén tương đương với file gốc ban đầu.
- Tạo file nén tự động giải nén.
- Tích hợp vào menu chuột phải dễ dàng cho người dùng thao tác và sử dụng.
- Giao diện trực quan và dễ dàng sử dụng với người dùng