Top download

air_iphone_emulator
Giả lập iOS trên máy tính
Phần mềm giả lập chạy ứng dụng android trên máy tính
Hỗ trợ chạy các ứng dụng liên quan đến Java
Giả lập Android trên máy tính
Nox App Player
Phần mềm giả lập Android
Giả lập iOS, iPad trên máy tính pc
Giả lập Playstation 1 (PS1) trên máy tính
Phần mềm giả lập hỗ trợ chơi game trên java
Phần mềm giả lập android trên máy tính chuyên nghiệp nhất
Hỗ trợ chơi game online
Bản quyền:
Không
Framework hỗ trợ giả lập
Bản quyền:
Không
Giả lập gameboy lí tưởng trên máy tính
Bản quyền:
Trial version
Đóng gói ứng dụng .NET
Bản quyền:
Không
Điều khiển tay cầm PS3 trên máy tính
Bản quyền:
Không
Mô phỏng DOS để chơi game đời cũ
Bản quyền:
Không
Giả lập Playstation 1 (PS1) trên máy tính
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ chơi game
Bản quyền:
Không
Thay đổi giá trị thông số game
Bản quyền:
Trial version
Thay đổi thông số game
Bản quyền:
Không
giả lập Android
Bản quyền:
Không
Giả lập hệ thống mạng
Bản quyền:
Trial version
Giả lập game 2D thành 3D
Bản quyền:
Không
Cheat game, thay đổi thông số game
Bản quyền:
Không
Giả lập iPhone trên máy tính
air_iphone_emulator
Bản quyền:
Không
Giả lập iOS trên máy tính
Bản quyền:
Không
Giả lập và lập trình ứng dụng iOS
Bản quyền:
Không
Giả lập iOS, iPad trên máy tính pc
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ lập trình và giả lập Android
Bản quyền:
Không
Giả lập Android trên máy tính
Bản quyền:
Không
Giả lập Android trên PC
Bản quyền:
Không
Giả lập và lập trình Android
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm giả lập Android dành cho lập trình viên
Bản quyền:
Không
Giả lập Android trên máy tính
Nox App Player
Bản quyền:
Không
Phần mềm giả lập Android
Bản quyền:
Không
Giả lập Android trên máy tính
Bản quyền:
Không
Phần mềm chuyên dùng để chạy các ứng dụng java trên thiết bị di động
Bản quyền:
Không
Phần mềm giả lập android trên máy tính chuyên nghiệp nhất
Bản quyền:
Không
Phần mềm hỗ trợ tối ưu hệ thống khi chơi game
Bản quyền:
Không
Phần mềm giả lập chạy ứng dụng android trên máy tính
Bản quyền:
Không
Phần mềm giả lập chạy chương trình khác nhau trên window
Bản quyền:
Không
Phần mềm hỗ trợ chơi game bằng click chuột
Bản quyền:
Không
Ứng dụng hỗ trợ trên hệ điều hành windows
Bản quyền:
Không
Cải thiện hiệu suất máy tính khi chơi game
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ tăng tốc chơi game
Bản quyền:
Không
Tăng tốc máy tính khi chơi game
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ chạy các ứng dụng liên quan đến Java
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ chơi game, đồ họa
Bản quyền:
Trial version
Tăng tốc độ chơi game
Bản quyền:
Không
Giả lập Android trên máy tính có thể cài đặt Bluestacks offline hoặc cài đặt Bluestacks online dễ dàng.
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ chơi game online
Bản quyền:
Không
Phần mềm giả lập hỗ trợ chơi game trên java