10/11/16
Mrlee

Bookmark là quá trình đánh dấu một đoạn văn mà bạn cần nhớ trong quá trình soạn thảo văn bản trên Word. Bookmark thường được sử dụng khi các văn bản của bạn quá dài và bạn không muốn mất thời gian để tìm lại đoạn văn bản đó, chỉ với thao tác đơn giản bạn có thể dễ dàng tìm lại đúng đoạn văn cần thiết của bạn.

Hướng dẫn sử dụng Bookmark trong Word

1. Với Word 2003

Bước 1: Bạn bôi đen đoạn văn bản cần đánh dấu sau đó click Insert >> Bookmark

Bước 2: Tại cửa sổ Bookmark, ô Bookmark name bạn điền tên của bookmark, nhớ chọn tên phù hợp với đoạn văn cần tìm để dễ làm sau đó click Add để thêm vào danh sách

Bước 3: Để tìm lại văn bản đã lưu bạn làm lại giống bước 1, chọn tên bookmark cần tìm sau đó click Go To

2. Với Word 2007, 2010, 2013...

Bước 1: Bạn bôi đen văn bản cần ghi chú bookmark, chọn tab Insert sau đó click chọn Bookmark

Bước 2: Tại cửa sổ Bookmark, ô Bookmark name bạn điền tên bookmark sau đó click Add

Bước 3: Để tìm lại nhanh bookmark đã lưu bạn làm giống bước 1, chọn tên bookmark cần tìm sao đó click Go To

Việc tạo Bookmark trong Word giúp bạn quản lý tài liệu một cách hiệu quả hơn, nhất là với những tài liệu dài có nhiều nội dung. Chúc bạn thành công!

Tags: