29/07/16
Mrlee

Ngoài việc thêm hàng/cột trong Exel theo cách thông thường, chúng ta có thể sử dụng phím nóng để thêm hàng/cột được nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc

Phím nóng để thêm hàng/cột trong Exel

Để nhanh chóng thêm hàng/cột trong Exel bạn cần bôi đen hàng/cột (nếu thêm hàng thì bôi đen hàng, thêm cột thì bôi đen cột), số lượng cột và hàng được bôi đen tương ứng với số lượng hàng/cột được tạo mới bởi phím nóng.

Sau đó bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + phím cộng "+"

Nếu là hàng thì hàng mới sẽ được thêm vào phía trên hàng được chọn, còn cột sẽ thêm vào bên trái cột được chọn nhé.

Tags: