09/11/16
Mrlee

DSUM là hàm thống kê được ghi trong bảng dữ liệu và phù hợp với điều kiện bạn xác định, được nhiều người áp dụng trong việc thống kê dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó.

Cú pháp: DSUM(database, field, criteria)

Database: Đây là danh sách chứa các dữ liệu liên quan

Field: Địa chỉ của cột/hàng cần được tính tổng trong hàm. 

Criteria: Phạm vi chứa điều kiện xác định

Chức năng: Hàm DSUM được sử dụng để tính tổng của trường dữ liệu (Field) được lấy tại bảng dữ liệu (database) tuy nhiên phải thỏa mãn điều kiện (Criteria)

Bài toán ví dụ: Chúng ta có bảng tính như hình dưới, yêu cầu của bài toán là tính tổng lợi nhuận của những cây táo có chiều cao lớn hơn 10

Để tính tổng lợi nhuận của những cây táo có chiều cao lớn hơn 10 bằng cách sử dụng hàm DSUM, tại ô A15 chúng ta gõ công thức =DSUM(A7:E13,"Lợi nhuận",A4:F5)

Chúng ta sẽ thấy kết quả tại ô A15 là 65

Ví du trên cho chúng ta thấy chức năng hàm DSUM mang lại, việc ứng dụng hàm DSUM tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau mà được áp dụng theo các cách khác nhau, giúp người sử dụng tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với tính toán thủ công.

Tags: