excel

Thủ thuật excel

Hàm Dmax trong Excel - tìm giá trị lớn nhất của hàng/cột

DMAX là hàm thông dụng dùng để tìm giá trị lớn nhất của trường dữ liệu (Field) nằm trong cơ sở dữ liệu (database) thỏa mãn điều kiên cho trước (Criterial).

Ví dụ và cách dùng DSUM - hàm tính tổng có điều kiện trong Excel

DSUM là hàm thống kê được ghi trong bảng dữ liệu và phù hợp với điều kiện bạn xác định, được nhiều người áp dụng trong việc thống kê dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó.

Hướng dẫn chuyển hàng thành cột, cột thành hàng trong Excel

Bạn đang nhập dữ liệu trong Excel tuy nhiên sau đó bạn phát hiện ra rằng mình đã nhập sai hàng thành cột hoặc ngược lại, nếu như bạn xóa đi và nhập lại từ đầu thì sẽ tốn thời gian của bạn. Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel

Ví dụ hàm về hàm Count trong Excel và cách sử dụng (hàm thống kê)

Count là hàm tính thống kê của các ô và được sử dụng phổ biến trên Excel. Hàm Count đơn giản và dễ sử dụng, rất nhiều bài toán đưa ra cần sử dụng đến hàm Count để có thể nhanh chóng cho ra kết quả. Trong bài viết này thuthuattienich.vn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách sử dụng hàm Count.

Cách thêm hàng/cột trong Exel

Cách thêm hàng/cột trong Exel

Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách thêm hàng (insert rows) và thêm cột (insert columns) trong Exel

Phím nóng thêm hàng/cột trong Exel

Phím nóng thêm hàng/cột trong Exel

Ngoài việc thêm hàng/cột trong Exel theo cách thông thường, chúng ta có thể sử dụng phím nóng để thêm hàng/cột được nhanh hơn, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc

Hướng dẫn bôi đen hàng/côt

Hướng dẫn bôi đen hàng/côt trong Exel

Việc sử dụng phím nóng trong các phần mềm đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người sử dụng tiết kiệm được thời gian thông qua giản lược thao tác sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách bôi đen toàn bộ hàng/cột trong Exel bằng phím nóng, áp dụng cho Exel 2003, 2007, 2010, 2013

Cách xóa 1 hàng hoặc 1 cột trong Exel

Cách xóa 1 hàng hoặc 1 cột trong Exel

Nhiều khi trong quá trình sử dụng Exel bạn sẽ phải xóa 1 hàng hoặc 1 cột để có thể tiếp tục làm việc. Thủ thuật xóa 1 hàng hoặc 1 cột trong exel cũng khá đơn giản