29/07/16
Mrlee

Bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách thêm hàng (insert rows) và thêm cột (insert columns) trong Exel

Bạn lựa chọn ô cần thêm hàng/cột bên cạnh nó sau đó click chuột phải vào ô đó, chọn Insert

Cửa sổ Insert sẽ xuất hiện

Bạn chọn Entire row nếu muốn thêm hàng (hàng sẽ thêm vào phía trên ô đa chọn) hoặc Entire column nếu muốn thêm cột (cột sẽ thêm vào bên trái ô đã chọn)

  • Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn cả hàng hoặc cả cột, click chuột phải và chọn Insert

Kết quả cũng giống như cách trên

Tags: