Adobe SDK

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Adobe
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Adobe SDK 32.0.0.116

Add comment

Log in or register to post comments
Framework hỗ trợ giả lập

Phần mềm hỗ trợ chơi game bằng click chuột
Tính năng

- Là công cụ phím tắt tiện ích
- Nó cho phép người dùng thực hiện tất cả các loại điều chỉnh, các tùy chọn từ thao tác nhấp chuột ở nút chuột phải
- Truy cập thư mục nhanh chóng
- Thuận tiện, dễ sử dụng

Phần mềm giả lập chạy chương trình khác nhau trên window
Tính năng

Chạy RegEdit của Windows như người dùng bình thường trên Windows 10/8/7 / Vista, mà không cao. Trong chế độ này, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sửa đổi khóa Registry mà đòi hỏi quyền admin.
Chạy RegEdit của Windows như sử dụng hệ thống trên Windows 10/8/7 / Vista. Trong chế độ này, bạn sẽ có thể truy cập vào các khóa HKEY_LOCAL_MACHINE \ AN.
Chạy chương trình với một người sử dụng của một quá trình chạy.
Chạy một chương trình ưu tiên cao.
Chạy một trường hợp cụ thể của chương trình trong chế độ tương thích Windows XP, mà không làm thay đổi toàn cầu trong Registry.
Chạy một trường hợp cụ thể của chương trình với chuỗi môi trường PATH khác nhau, nhưng mà không sửa đổi các chuỗi PATH của toàn bộ hệ thống và không sử dụng các tập tin batch hoặc cửa sổ nhắc lệnh.
Chạy chương trình với một bộ đầy đủ của các biến môi trường bạn chọn, bỏ qua các biến môi trường hệ thống hoàn toàn.

Ứng dụng hỗ trợ trên hệ điều hành windows
Tính năng
  • Quản lý bộ nhớ
  • Thư viện lập trình lớn
  • Tạo nguồn để phát triển công nghệ
  • Cung cấp môi trường lập trình phù hợp