Adobe SDK

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Adobe
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Adobe SDK 32.0.0.116

Add comment

Log in or register to post comments
Framework hỗ trợ giả lập

Phần mềm hỗ trợ tối ưu hệ thống khi chơi game
Tính năng

Razer Cortex: Boost cải thiện hiệu suất của máy tính của bạn bằng cách quản lý và giết chết các quá trình và các ứng dụng bạn không cần trong khi chơi game (như các ứng dụng kinh doanh và người trợ giúp nền).

Điều này giải phóng các nguồn lực có giá trị và RAM đó là cần thiết bởi các trò chơi mạnh mẽ, và có thể sửa chữa một số vấn đề như nói lắp đồ họa và gameplay lag.

Tăng tốc độ chơi game
Tính năng
  • Tăng tốc độ chơi game
  • Có thể lựa chọn tốc độ chơi game phù hợp
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
Phần mềm chuyên dùng để chạy các ứng dụng java trên thiết bị di động
Tính năng

jPortable cho phép bạn dễ dàng thêm một môi trường runtime Java® cho thiết bị cầm tay của bạn.Nó sẽ tự động làm việc với các ứng dụng trong PortableApps.com Format như LibreOffice Portable và Mozilla Firefox, Portable Edition. Không có môi trường thời gian chạy Java® cần phải được cài đặt trên máy tính cục bộ và không có quyền admin là bắt buộc. Lọ có thể chạy bằng jPortable Launcher của chúng tôi