WinZip

Bản quyền:
Không
Phát hành:
WinZip Computing
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm WinZip

WinZip hỗ trợ nén dữ liệu trên hệ điều hành windows, chương trình cho phép người dùng nén các dữ liệu khác nhau thành một files hay nhiều files có dung lượng thấp hơn files ban đầu ở định dạng ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZIP, CAB, IMG, ISO...

Chương trình cũng cho phép người dùng thực hiện giải nén những files đã nén một cách dễ dàng và nhanh chóng, đặ biệt chương trình còn hỗ trợ người dùng bảo vệ files nén bằng cách đặt mật khẩu cho files đó

Phần mềm khác

Phần mềm chuyên nén và giải nén file chuyên nghiệp

Phần mềm nén và giải nén miễn phí phổ biến

Phần mềm nén và giải nén file zip cực chất

Phần mềm nén và giải nén file bị mã khóa

Phần mềm nén và giải nén file chuyên nghiệp

Phần mềm cùng nội dung

Phần mềm nén và giải nén file chuyên nghiệp
Phần mềm nén và giải nén file zip cực chất
Phần mềm nén và giải nén file bị mã khóa
Phần mềm chuyên nén và giải nén file chuyên nghiệp
Phần mềm nén và giải nén miễn phí phổ biến

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm nén và giải nén file chuyên nghiệp
Tính năng:

WinZip hỗ trợ nén dữ liệu trên hệ điều hành windows, chương trình cho phép người dùng nén các dữ liệu khác nhau thành một files hay nhiều files có dung lượng thấp hơn files ban đầu ở định dạng ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZIP, CAB, IMG, ISO...

Chương trình cũng cho phép người dùng thực hiện giải nén những files đã nén một cách dễ dàng và nhanh chóng, đặ biệt chương trình còn hỗ trợ người dùng bảo vệ files nén bằng cách đặt mật khẩu cho files đó

Phần mềm chuyên back up dữ liệu chuyên nghiệp
Tính năng

- Sao lưu và đồng bộ hóa các dữ liệu.
- Sao lưu và đồng bộ các dữ liệu 2 chiều.
- Xem trước các tập tin được xử lý.
- Tự tạo một thư mục lưu trữ nội bộ.
- Chạy trước các ứng dụng bên ngoài.
-Hiển thị thông báo ngay khi công việc kết thúc.
-Thêm mới hoặc loại bỏ các tập tin trong quá trình đồng bộ.
-Tạo các bản sao lưu đúng tiến độ hoặc khi các dữ liệu có sự thay đổi.

Phần mềm nén file tập tin ppt
Tính năng

- Nén file PPt một cách dễ dàng
- Đơn giản, dễ sử dụng
- Giảm dung lượng file bằng cách giảm bớt chất lượng hình ảnh, biểu đồ... đi kèm mà không có sự chênh lệch quá lớn
- Nén theo tỉ lệ bạn quyết định

Phần mềm so sánh file thư mục trên máy tính chuyên nghiệp
Tính năng

- So sáng các thư mục để phát hiện sự khác biệt.
- Khả năng so sánh mạnh mẽ, nhanh chóng và chuẩn xác.
- Cung cấp nhiều tác vụ tùy chọn dành cho thư mục.
- Thao tác sử dụng đơn giản.