30/09/16
Mrlee

Khi sử dụng Word, Excel nhiều khi bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác, nếu làm một cách thủ công thì sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên bạn có thể sử dụng phím tắt sau giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lần

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho việc lặp lại text hay thêm cột, dòng vào trong bảng nhiều lần.

Để lặp lại thao tác bạn nhấn phím F4 hoặc Ctrl + Y


 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Phần mềm quản lý lương công nhân chuyên nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Phần mềm chuyên quản lý kho hàng FPI

Phần mềm chuyên quản lý tài chính cá nhân

Phần mềm Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán

Phần mềm kê khai thuế qua mạng mới nhất

Hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp

Phần mềm hỗ trợ kế toán