30/09/16
Mrlee

Khi sử dụng Word, Excel nhiều khi bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác, nếu làm một cách thủ công thì sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên bạn có thể sử dụng phím tắt sau giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lần

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho việc lặp lại text hay thêm cột, dòng vào trong bảng nhiều lần.

Để lặp lại thao tác bạn nhấn phím F4 hoặc Ctrl + Y


 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Phần mềm chuyên quản lý tài sản cho thuê

Phần mềm quản lý tiền mặt

Kế toán doanh nghiệp

Phần mềm chuyên hỗ trợ lập dự toán, quyết toán trong kinh doanh

Tài liệu hướng dẫn sử dụng htkk 3.4.0

Hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp

Phần mềm chuyển quản lý tài chính cá nhân và gia đình

Phần mềm hỗ trợ kế toán