30/09/16
Mrlee

Khi sử dụng Word, Excel nhiều khi bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác, nếu làm một cách thủ công thì sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên bạn có thể sử dụng phím tắt sau giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lần

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho việc lặp lại text hay thêm cột, dòng vào trong bảng nhiều lần.

Để lặp lại thao tác bạn nhấn phím F4 hoặc Ctrl + Y


 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Phần mềm hỗ trợ kế toán

Phần mềm chuyển quản lý tài chính cá nhân và gia đình

Hỗ trợ kế toán doanh nghiệp

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân, gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm kế toán giành riêng đơn vị trực thuộc xã phường

Phần mềm quản lý tiền mặt

Phần mềm chuyên quản lý thị trường tài chính

Phần mềm kê khai thuế qua mạng mới nhất