30/09/16
Mrlee

Khi sử dụng Word, Excel nhiều khi bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác, nếu làm một cách thủ công thì sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên bạn có thể sử dụng phím tắt sau giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lần

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho việc lặp lại text hay thêm cột, dòng vào trong bảng nhiều lần.

Để lặp lại thao tác bạn nhấn phím F4 hoặc Ctrl + Y


 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Phần mềm chuyên hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân

Hỗ trợ kế toán

Phần mềm kế toán doanh nghiệp, thương mại, sản xuất

Hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp

Phần mềm chuyển quản lý tài chính cá nhân và gia đình

Phần mềm quản lý tiền mặt

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân, gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ