30/09/16
Mrlee

Khi sử dụng Word, Excel nhiều khi bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác, nếu làm một cách thủ công thì sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên bạn có thể sử dụng phím tắt sau giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lần

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho việc lặp lại text hay thêm cột, dòng vào trong bảng nhiều lần.

Để lặp lại thao tác bạn nhấn phím F4 hoặc Ctrl + Y


 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Hỗ trợ kế toán

Phần mềm kế toán giành riêng đơn vị trực thuộc xã phường

Phần mềm chuyên quản lý thị trường tài chính

Phần mềm chuyên quản lý tài chính cá nhân

Phần mềm Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán

Phần mềm chuyên quản lý tài sản cho thuê

Phần mềm chuyên quản lý kho hàng FPI

Tài liệu hướng dẫn sử dụng htkk 3.4.0