Màn khung cưới

30/09/16
Mrlee

Khi sử dụng Word, Excel nhiều khi bạn phải lặp đi lặp lại một thao tác, nếu làm một cách thủ công thì sẽ rất mất thời gian, tuy nhiên bạn có thể sử dụng phím tắt sau giúp tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều lần

Hướng dẫn này có thể áp dụng cho việc lặp lại text hay thêm cột, dòng vào trong bảng nhiều lần.

Để lặp lại thao tác bạn nhấn phím F4 hoặc Ctrl + Y


 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Kế toán, tài chính doanh nghiệp

Phần mềm quản lý tiền mặt

Phần mềm kế toán giành cho thi hành án dân sự

Phần mềm chuyên quản lý kho hàng FPI

Phần mềm chuyên hỗ trợ lập dự toán, quyết toán trong kinh doanh

Phần mềm quản lý lương công nhân chuyên nghiệp

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân, gia đình chuyên nghiệp

Tài liệu hướng dẫn sử dụng htkk 3.4.0