08/11/16
Mrlee

Bạn có những dữ liệu quan trọng và không muốn người khác có thể đọc được những dữ liệu của bạn, khi đó bạn nên sử dụng phần mềm Anvide Lock Folder. Anvide Lock Folder là phần mềm có khả năng tạo ra mật khẩu giúp bạn bảo vệ thư mục trong máy tính, ngăn chặn tình trạng người lạ đọc dữ liệu của bạn.

Để sử dụng  Anvide Lock Folder bảo vệ máy tính bằng mật khẩu bạn cần làm như sau

Bước 1: Download  Anvide Lock Folder rồi mở lên

Bước 2: Click vào hình dấu + 

Bước 3: Chọn thư mục cần đặt mật khẩu, click OK

Bước 4: Tích chọn thư mục cần đặt mật khẩu(1) click biểu tượng khóa đóng(2)

Bước 5: Nhập mật khẩu, click Protect

Bước 6: Anvide Lock Folder sẽ hỏi bạn có cần thiết lập gợi ý trong trường hợp quên mật khẩu không, click Yes

Bước 7: Nhập gợi ý vào, click OK

Vậy là bạn đã thiết lập xong mật khẩu bảo vệ thư mục rồi, thư mục được bảo vệ sẽ bị ẩn đi và người khác sẽ không nhìn thấy nữa.

Để hiển thị lại thư mục bạn click chọn thư mục cần mở, click vào biểu tượng mở khóa sau đó nhập mật khẩu >> Unprotect là xong

Phần mềm có thể bạn cần

Đặt mật khẩu cho folder