07/08/16
Mrlee

Lỗi nền xanh tên biểu tượng ngoài desktop đôi khi làm chúng ta rất khó chịu vì rối mắt, chúng ta cùng tham khảo các cách bỏ nền xanh tên biểu tượng ngoài desktop dưới đây.

Hướng dẫn bỏ nền xanh tên biểu tượng ngoài desktop

Click chuôt phải vào My Computer, chọn Properties

Chọn Advanced system settings

Trong cửa sổ System Properties hiện lên, tại thẻ Advanced chọn Settings

Trong cửa sổ Performance Options, bạn tích chọn Use drop shadows for icon labels the desktop

Click Apply để hoàn tất.

Vậy là bạn đã bỏ được hình nền xanh rồi đấy, bạn ra desktop để kiểm tra nhé.