14/03/16
Mrlee

Bạn đang muốn bo viền hình ảnh bất kỳ tuy nhiên bạ không biết làm như thế nào, video này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước làm thế nào để bo tròn 4 góc hình ảnh trong Photoshop

 
 
 
Trước tiên ta có hình ảnh ví dụ:
 
 
Để tiến hành bo tròn 4 góc của hình ảnh, ta cần làm theo các bước sau:
 
Bước 1: Click chọn Reactangular Marquee Tool(M) hoặc ấn phím M
 
Bước 2: Kéo chuột trái lựa chọn vùng ảnh cần bo tròn
 
Bước 3: Chọn Select -> Modify -> Border
 
Trong cửa sổ Border Selection mới xuất hiện, bạn chọn 1px;
 
 
Click ok
Bước 4: Chọn Select -> Modify -> Smooth
Trong cửa sổ Smooth Selection mới xuất hiện, bạn chọn đường kính góc cần bo, mình chọn 100px;
Bạn sẽ được hình như dưới đây
Bước 5: Click phím Deltete 
Kết quả nhận được