14/07/16
Mrlee

Việc kiểm tra xem ổ cứng của bạn có bao nhiều dung lượng, còn trống nhiều hay ít đóng vai trò quan trọng trong việc bạn chủ động trước khả năng ổ cứng bị đầy để xử lý kịp thời. Dưới đây là các cách xem dung lượng ổ cứng còn trống trên Windows XP và Windows 7.

Cần chú ý rằng dung lượng của ổ cứng hiển thị trên Win không bao giờ bằng với dung lượng nhà sản xuất ghi trên nhãn mác. Ví dụ với ổ cứng 1T (1000GB) dung lượng hiển thị trên Win chúng ta nhận được chỉ khoảng 930-960G, số dung lượng bị thiếu không phải do bị mất mà do các nhà sản xuất ổ cứng làm ẩn đi để ổ cứng của bạn vẫn có thể hoạt động tốt trong trường hợp bị đầy dung lượng.

Trong Windows 7 chúng ta chỉ cần vào My Computer sẽ thấy ngay dung lượng của ổ cứn và số lượng dung lượng đã sử dụng. Dung lượng của ổ cứng bằng tổng dung lượng của các ổ cộng lại.

Tại Windows XP ta vào My Computer, click chuột phải vào ổ cần kiểm tra dung lượng sau đó chọn Properties, một cửa sổ mới sẽ hiện lên cho biết ổ chúng ta chọn có dung lượng bao nhiêu, tỷ lệ dung lượng sử dụng (màu xanh) so với tỷ lệ dung lượng ổ cứng còn trống (màu hồng).

Ngoài ra trong cả Windows XP và Windows 7 chúng ta có thể kiểm tra dung lượng ổ cứng bằng cách vào Start, click chuột phải vào My Computer, chọn Manager.
Cửa sổ Computer Managament hiện lên, bạn chọn Disk Management sau đó chờ khoảng vài giây sẽ hiển thị tất cả ổ cứng hiện có trong máy tính của bạn (bao gồm cả ổ DVD)