Show Or Hide Updates

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Microsoft
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Show Or Hide Updates 1.0 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Tắt Windows Update trên Win 10

Ứng dụng cài đặt sử dụng máy in từ xa
Tính năng

Sử dụng máy in từ xa thông qua mạng kết nối

Phần mềm kiểm tra sửa lỗi window
Tính năng

Theo dõi kiểm tra sức khoẻ cho Apache HTTP Server

Xóa biểu tượng hệ thống, tăng tốc máy tính
Tính năng
  • Loại bỏ các biểu tượng trên Trayicon
  • Giúp máy tính khởi động nhanh hơn
  • Hỗ trợ gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm
  • Giao diện đơn giản, dễ dùng
  • Phù hợp với hầu hết các hệ điều hành Windows