Màn khung cưới

Show Or Hide Updates

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Microsoft
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 168
Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Show Or Hide Updates 1.0
Tắt Windows Update trên Win 10
Lượt download: 168

Phần mềm chuyên dọn dẹp tối ưu hệ thống
396
Tính năng

- Hỗ trợ công cụ dọn dẹp, loại bỏ file lỗi, trùng, file rác với nhiều định dạng: *.tmp, *.temp, *.chk, *.old, *.gid…
- Cho phép gỡ bỏ các chương trình không cần thiết hay lỗi trong Registry.
- Xóa History của Windows và các trình duyệt web.
- Tính năng sửa chữa lỗi và bảo trì các phần trong hệ thống.
- Hỗ trợ quản lý các chương trình một cách hợp lý.

Phần mềm chuyên sao lưu, bảo vệ an toàn dữ liệu trên máy tính
305
Tính năng

Sao lưu cả ổ đĩa hoặc các phần vùng trên ổ đĩa

Sao lưu một hoặc nhiều thư mục trên hệ thống

Cho phép sao lưu toàn bộ hệ thống hiện tại để phục hồi lại trong trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc bị virus xâm nhập

Dùng để sao lưu hộp thư với những người dùng phần mềm Outlook trên máy tính

Tính năng này sẽ cho phép người dùng tạo một “nhân bản” của ổ đĩa hoặc một phân vùng ổ đĩa

Phần mềm thay thế cho trình Add / Remove thông thường của hệ điều hành Windows
328
Tính năng

MyUninstaller là một tiện ích gỡ bỏ cài đặt thay thế cho trình Add / Remove thông thường của hệ điều hành Windows. 

Nó hiển thị danh sách của tất cả các ứng dụng được cài đặt, và cho phép bạn gỡ bỏ cài đặt một ứng dụng, xóa một mục gỡ bỏ cài đặt, và lưu danh sách của tất cả các ứng dụng được cài đặt vào một tập tin văn bản hoặc HTML file. 
MyUninstaller cũng cung cấp thêm thông tin cho các ứng dụng được cài đặt hầu hết các tiêu chuẩn đó Add / Remove của Windows không hiển thị: tên sản phẩm, công ty, phiên bản, gỡ bỏ cài đặt chuỗi, thư mục cài đặt và nhiều hơn nữa.