Show Or Hide Updates

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Microsoft
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Show Or Hide Updates 1.0

Add comment

Log in or register to post comments
Tắt Windows Update trên Win 10

Phần mềm kết nối máy tính với máy tin
Tính năng

Một điều khiển máy in phần mềm có thể truy cập từ bất kỳ chương trình có thể sử dụng một máy in. 

Hình ảnh được sản xuất từ ​​các lái xe và được lưu trữ trên một ổ đĩa và vị trí quy định. 

Các hình ảnh có thể được lưu trong một loạt lớn các định dạng tập tin. SOAP, FTP, HTTP, HTTPS, gửi email SMTP, hình thu nhỏ, và nhập khẩu cơ sở dữ liệu thông qua JDBC / ODBC đều được hỗ trợ. 

Người lái xe thậm chí có thể tạo ra các tập tin văn bản.

Phần mềm xóa tập tin dữ liệu
Tính năng
  • Tìm kiếm và loại bỏ các file rác, dữ liệu bị phân mảnh
  • Hỗ trợ máy tính hoạt động ổn định hơn
  • Giao diện đơn giản, dể sử dụng.
Phần mềm dọn dẹp máy tinh
Tính năng
  • Làm sạch các file rác có trong ổ cứng
  • Xóa lịch sử duyệt web, cache, thùng rác...
  • Bảo mật thông tin người dùng