Show Or Hide Updates

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Microsoft
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Tắt Windows Update trên Win 10

Phần mềm dọn dẹp rác máy tính, tối ưu hệ thống
Tính năng

- Dọn dẹp Windows Registry
- Tối ưu hóa chức năng cho Registry và cả hệ thống
- Sao lưu tự động dữ liệu trên Registry
- Quản lý các chương trình cài đặt
- Hoạt động theo lịch trình được thiết lập

Phần mềm dọn dẹp tăng tốc hệ thống
Tính năng
  • Dọn rác máy tính
  • Xóa bỏ cache, history trình duyệt
  • Thiết lập chế độ quét khi khởi động máy tính hoặc tắt máy khi hoàn tất 
Phần mềm cứu dữ liệu miễn phí chuyên nghiệp
Tính năng

Lấy lại xóa, dữ liệu định dạng hoặc bị mất của bạn

Các nhanh nhất Tốc độ quét dữ liệu

Hiển thị cho bạn các Khả năng Phục hồi bị mất tập tin

Máy Version Cho phép bạn để tránh ghi đè dữ liệu

Hoàn toàn tương thích với hầu như tất cả các phiên bản Windows