Show Or Hide Updates

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Microsoft
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Show Or Hide Updates 1.0 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Tắt Windows Update trên Win 10

Phần mềm sửa lỗi máy tính của bạn
Tính năng
  • Sửa chữa các vấn đề về Registry
  • Khôi phục hiệu suất của máy tính
  • Quản lý các ứng dụng khởi động cùng Windows
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
Phần mềm chuyên nghiệp thực hiện gỡ bỏ tận gốc các cài đặt đăng ký ứng dụng trên máy tính
Tính năng

Built-in 'bỏ qua danh sách' để bảo vệ cung cấp một quá trình làm sạch an toàn.
 Quét và diệt tất cả các bộ phận của registry.
 Cho phép bạn undo làm sạch nếu cần thiết.
 Normal / Expert làm sạch registry.
 truyền cho bạn lý do tại sao mỗi mục trong registry không cần thiết.
 Auto quyết định xem có nên xóa hoặc toàn bộ registry sub-key hoặc chỉ mục.
 người dùng Expert có thể xem các khóa registry bị bỏ qua, và xóa chúng nếu cần thiết.
 Cho phép loại trừ vĩnh viễn các mục đăng ký chọn từ quét tương lai.

Phần mềm chuyên gở bỏ các ứng dụng cài đặt trên máy tính
Tính năng

- Gỡ bỏ các phần mềm không cần thiết trên hệ thống
- Giám sát cài đặt và hướng dẫn gỡ bỏ chi tiết
- Tốc độ gỡ bỏ nhanh chóng gấp 3 lần so với các phần mềm khác
- Loại bỏ các mục hệ thống tập tin và registry
- Tiện ích di động, có thể kích hoạt từ USB