Image To PDF Converter Pro

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Abhisoft Technologies
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Image To PDF Converter Pro

Dễ dàng chuyển đổi hình ảnh sang PDF Album
- Các chức năng chính của phần mềm này, dễ dàng chuyển đổi các định dạng hình ảnh mutiple để tài liệu PDF
Tùy chỉnh xuất hiện của các file PDF
- Thay đổi nền & màu Fore, Font Face, Kích thước và trang chuyển tiếp
PDF Meta Tags Hỗ trợ
- Bao gồm Tên của bạn, từ khóa, tiêu đề, tiêu đề trong PDF
Hỗ trợ đầy đủ màn hình
- Make PDF được xem ở chế độ toàn màn hình với các chuyển trang
Định dạng mutiple hình ảnh được hỗ trợ
- Hỗ trợ các định dạng hình ảnh JPG, BMP, TIF, PNG, GIF, .JIF, .WMF, .EMF, .DIB, .RLE
Miễn phí Thời gian Life cập nhật - Mua một lần và nhận được tất cả các phiên bản tương lai miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí - Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí qua email

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm chuyển đổi file ảnh vào file pdf
Tính năng:

Dễ dàng chuyển đổi hình ảnh sang PDF Album
- Các chức năng chính của phần mềm này, dễ dàng chuyển đổi các định dạng hình ảnh mutiple để tài liệu PDF
Tùy chỉnh xuất hiện của các file PDF
- Thay đổi nền & màu Fore, Font Face, Kích thước và trang chuyển tiếp
PDF Meta Tags Hỗ trợ
- Bao gồm Tên của bạn, từ khóa, tiêu đề, tiêu đề trong PDF
Hỗ trợ đầy đủ màn hình
- Make PDF được xem ở chế độ toàn màn hình với các chuyển trang
Định dạng mutiple hình ảnh được hỗ trợ
- Hỗ trợ các định dạng hình ảnh JPG, BMP, TIF, PNG, GIF, .JIF, .WMF, .EMF, .DIB, .RLE
Miễn phí Thời gian Life cập nhật - Mua một lần và nhận được tất cả các phiên bản tương lai miễn phí
Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí - Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí qua email

Phần mềm chuyên dịch các ngôn ngữ khác nhau cực hay
Tính năng

Dịch giữa 8 ngôn ngữ với 23 ngôn ngữ lập
Chương trình cung cấp dịch nhanh trực tuyến giữa các bộ 23 ngôn ngữ đó là: 
Hà Lan Anh 
Hà Lan Pháp 
Tiếng Anh Tiếng Hà Lan 
Tiếng Anh tiếng Pháp 
tiếng Anh sang tiếng Đức 
Tiếng Anh Tiếng Ý 
Tiếng Anh để Bồ Đào Nha 
Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha 
Pháp Hà Lan 
Pháp Anh 
Pháp Đức 
Pháp Ý 
Pháp để Bồ Đào Nha 
Pháp tiếng Tây Ban Nha 
Đức sang tiếng Anh 
Đức Pháp 
Ý Anh 
Italia Pháp 
Bồ Đào Nha đến Anh 
Bồ Đào Nha đến Pháp 
Tây Ban Nha đến Anh 
Tây Ban Nha Pháp 
Nga sang tiếng Anh (chỉ trong Windows NT, 2000 hay XP)

Special Character Input
Dễ dàng chèn ký tự Accented vào bản dịch của mình mà không cần sử dụng bàn phím nhân hoặc các cửa sổ bản đồ ký tự
Text to Speech trong 12 ngôn ngữ
ngay lập tức lắng nghe bạn dịch với cách phát âm đúng giọng và sử dụng các văn bản để tính năng nói. Động cơ Text-to-Speech trong 12 ngôn ngữ được cung cấp miễn phí.
Từ điển tiếng Anh
từ điển tiếng Anh cung cấp truy cập nhanh đến ý nghĩa của bất cứ từ tiếng Anh
Biên tập viên
trong xây dựng Word Processor như trình soạn thảo để chỉnh sửa bản dịch và ý nghĩa của bạn
Clipboard và File đọc
Nghe Text File, Rich Text File, trang Web và Clipboard
Lưu bạn làm việc trong nhiều định dạng
Các định dạng tập tin bao gồm Acrobat PDF, Rich Text, Text File và HTML

Phần mềm đặt mật khẩu quản lý file FDF tiện dụng
Tính năng

Thêm mật khẩu và an ninh trên các tài liệu PDF.
file PDF Encrypt với Chủ đầu tư hoặc tài mật khẩu.
hỗ trợ giao diện độc đáo sử dụng mới của nó.
PDF bộ máy mã hóa mật khẩu hỗ trợ mỗi 64bits và 32bits hệ điều hành Windows.
người sử dụng mã hóa và mật khẩu người giữ trên các file PDF sử dụng RC4 và AES encryptions.
Chạy trên tất cả các hệ điều hành Windows mới nhất.
Một người dùng cực kì thân thiện giao diện để sử dụng dễ dàng.

Bộ phần mềm văn phòng
Tính năng

bộ phần mềm văn phòng nhanh, gọn và toàn diện
Hoàn toàn tương thích với Microsoft Office 6.0 cho Microsoft Office 2013 văn bản
xử lý rất trực quan, không có bồi dưỡng dài cần thiết
xử lý văn bản chuyên nghiệp cho mọi nhu cầu
ứng dụng bảng tính đoạt giải thưởng với 350 tính toán được xây dựng trong
thuyết trình hấp dẫn với rất nhiều mẫu thiết kế
Quyến rũ thuyết trình đa phương tiện với hình ảnh động, âm thanh và video
trao đổi dữ liệu tiện với người sử dụng MS Office
Chỉnh sửa và vị trí hình ảnh thoải mái trong chế độ đối tượn