02/06/16
Mrlee

Bạn đã soạn thảo xong tài liệu tuy nhiên vì một lý do nào đó mà bạn muốn nội dung hiển thị trên phần Header của trang lẻ khác so với nội dung hiển thị trên phần header của trang chẵn. Thật may mắn là Word 2007 có hỗ trợ chúng ta thực hiện điều đó khá dễ dàng.

Để thực hiện việc thêm các tiêu đề chẵn - lẻ cho từng trang trên Word chúng ta cần làm theo các bước sau

Bước 1: Click đúp vào phần header của một trang bất kỳ trong word 2007 (phần header là phần trống nằm phía trên cùng của mỗi trang), sau đó click vào Header

Bước 2: Tại khung Built - In xuất hiện, bạn click vào Austere (Odd Page) để thêm header cho các trang lẻ và Austere (Even Page) để thêm header cho các trang chẵn.

Bước 3: Sau đó các bạn tích chọn Different First Page

Kết quả