16/09/16
Mrlee

Đôi khi bạn cần thay đổi font chữ để phù hợp với nhu cầu sử dụng, tuy nhiên khi thay đổi font chữ bị lỗi và không thể đọc được thì khi đó bạn cần thay đổi định dạng font chữ.

Font chữ thường được chia làm 3 nhóm chính:

Unicode: Nhóm này bao gồm các font theo tiêu chuẩn quốc tế như Arial, Time New Roman..., các font này có sẵn khi bạn cài hệ điều hành

TCVN3 (ABC): Nhóm này gồm các font có dấu chấm "." ở đàng trước như .VnTime, .VnAvant...

VNI Windows: Bao gồm các font có chữ VNI phía đàng trước như VNI Adore, VNI Alex...

Khi bạn chuyển font chữ trong cùng một nhóm sẽ không gặp bất kỳ lỗi nào, tuy nhiên chuyển font khác nhóm nhau sẽ gặp lỗi. Ví dụ nếu bạn chuyển font Arial sang font Time New Roman sẽ không gặp lỗi còn nếu chuyển font Arial sang .VnTime sẽ gặp lỗi.

Hướng dẫn thay đổi font chữ không bị lỗi

Bạn copy đoạn font cần chuyển mã, tại ví dụ này mình copy đoạn văn bản font Arial có nghĩa là thuộc nhóm Unicode và mình sẽ chuyển nó sang font .VnTime thuộc nhóm TCVN3 (ABC).

Click chuột phải vào Unikey ở Trayicon của window, chọn "Công cụ..." hoặc giữ Ctrl+Shift+F6

Trong bảng Unikey Toolkit hiện lên tại ô "Nguồn" bạn lựa chọn Unicode, ô "Đích" bạn lựa chọn TCVN3 (ABC)

Sau đó bạn click vào "Chuyển mã", ngay lập tức Clipboard sẽ được thay thế bằng đoạn văn bản mới đã được chuyển mã thành TCVN3 (ABC), việc tiếp theo bạn cần làm là copy đoạn văn bản đó thay thế đoạn văn bản cũ.