25/07/16
Mrlee

Chúng ta thường sử dụng các loại khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4 trong việc in ấn, tuy nhiên kích thước các khổ giấy này được quy định như thế nào, chiều rộng hoặc chiều dài là bao nhiêu cm, inch, pixel?

Trong các loại khổ giấy trên thì A4 là khổ giấy thường được chúng ta sử dụng nhiều nhất, kích thước khổ giấy A4 như sau:

A4 = 210 x 297mm = 21 x 29.7 cm =8.27 x 11.69 inches

Còn nếu tính theo đơn vị pixel thì còn tùy thuộc vào chất lượng hình ảnh mà khổ giấy A4 có số lượng pixel khác nhau, số lượng pixel càng nhiều thì chất lượng hình ảnh càng rõ nét

 

Paper Size Width Height
A4 - 72PPI 595 Pixel 842 Pixel
A4 - 200PPI 1654 Pixel 2339 Pixel
A4 - 300PPI 2480 Pixel 3508 Pixel
A4 - 400PPI 3307 Pixel 4677 Pixel
A4 - 600PPI 4961 Pixel 7016 Pixel
A4 - 1200PPI 9921 Pixel 14031 Pixel

Từ khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4... thì mỗi khổ giấy tiếp theo bằng 1/2 khổ giấy trước nó, tức là khổ giấy A0 lớn gấp 2 lần khổ giấy A1, khổ giấy A1 gấp 2 lần khổ giấy A2...Bạn có thể xem hình dưới đây cho dễ hiểu

 

Size Height x Width (mm) Height x Width (in)
4A0 2378 x 1682 mm 93.6 x 66.2 in
2A0 1682 x 1189 mm 66.1 x 46.8 in
A0 1189 x 841 mm 46.8 x 33.1 in
A1 841 x 594 mm 33.1 x 23.4 in
A2 594 x 420 mm 23.4 x 16.5 in
A3 420 x 297 mm 16.5 x 11.7 in
A4 297 x 210 mm 11.7 x 8.3 in
A5 210 x1 48 mm 8.3 x 5.8 in
A6 148 x 105 mm 5.8 x 4.1 in
A7 105 x 74 mm 4.1 x 2.9 in
A8 74 x 52 mm 2.9 x 2.0 in
A9 52 x 37 mm 2.0 x 1.5 in
A10 27 x 26 mm 1.5 x 1.0