26/10/16
Mrlee

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn xóa tài khoản Twitter của mình, việc xóa tài khoản Twitter khá là đơn giản tuy nhiên sau khi xác nhận xóa tài khoản Twitter bạn sẽ có thời gian 30 ngày trước khi tài khoản bị xóa vĩnh viễn, điều này để đề phòng trường hợp bạn có sự thay đổi và muốn khôi phục lại tài khoản đó. Để xóa tài khoản Twitter bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây.

Hướng dẫn xóa tài khoản Twitter

Bước 1: Bạn đăng nhập vào tài koản Twitter, click vào Profile and Settings >> Settings

Bước 2: Bạn kéo xuống dưới cùng, click chọn Deactivate my account

Bước 3: Thông báo cảnh báo về việc sau khi bạn thực hiện xóa tài khoản, chọn Deactive@tên tài khoản

Bước 4: Twitter sẽ hiển thị thông báo xác nhận lại mật khẩu, bạn điền mật khẩu của bạn vào sau đó chọn Deactivate account

Vậy là tài khoản Twitter của bạn đã xóa, sau 30 ngày nếu bạn không có bất cứ sự thay đổi nào tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

 

Tags: