30/09/16
Mrlee

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi đơn vị đo từ inch sang cm trong excel, phương pháp này có thể áp dụng cho excel 2003, 2007, 2010, 2013

Để đổi đơn vị đo từ inch sang cm bạn dùng hàm convert áp dụng với các đơn vị:

in: inch

cm: centimeters

m: mét

Công thức đầy đủ

Đổi inch thành cm =CONVERT(A1,"in","cm")
Đổi cm thành inch =CONVERT(A1,"cm","in")

Ví dụ bằng hình ảnh cho các bạn dễ hiểu

Tại hình ảnh trên bạn có thể thấy tại cột A có số thứ tự từ 1-16 tương ứng cho 1in-16in và cột B là đơn vị cm đã được chuyển đổi

 

 

Phần mềm cùng lĩnh vực

Phần mềm chuyên quản lý thị trường tài chính

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân, gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm chuyên quản lý tài chính cá nhân

Phần mềm Tính toán và thiết kế khung không gian DKG trong xây dựng

Phần mềm kế toán giành cho thi hành án dân sự

Phần mềm Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán

Hỗ trợ kế toán cho doanh nghiệp

Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã phường hiện nay