MoneyWiz

Bản quyền:
Không
Phát hành:
SILVERWIZ LLC
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm MoneyWiz

- Quản lý các loại tài khoản cá nhân.
- Thao tác với các giao dịch khác nhau
- Theo dõi ngân sách, thanh toán các khoản nợ
- Quản lý hóa đơn, biên lai
- Xuất các báo cáo tài chính

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
MoneyWiz 2.3.2

Add comment

Log in or register to post comments

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm Thống kê cốt thép trong xây dựng

Phần mềm chuyên quản lý kho hàng FPI

Phần mềm kế toán giành riêng đơn vị trực thuộc xã phường

Phần mềm quản lý nhà hàng

Phần mềm chuyên hỗ trợ lập dự toán, quyết toán trong kinh doanh

Hỗ trợ kế toán

Phần mềm quản lý tiền mặt

Phần mềm chuyển quản lý tài chính cá nhân và gia đình
Tính năng:

- Quản lý các loại tài khoản cá nhân.
- Thao tác với các giao dịch khác nhau
- Theo dõi ngân sách, thanh toán các khoản nợ
- Quản lý hóa đơn, biên lai
- Xuất các báo cáo tài chính

Phần mềm chuyên quản lý phần phối thuốc thú y
Tính năng

 + Quản lý giá bán theo từng khách hàng.
 + Quản lý giá nhập theo từng nhà cung cấp.
 + Quản lý tồn thuốc theo từng lô
 + Quản lý hạn sử dụng của thuốc
 + Quản lý chiết khấu của nhà cung cấp với mình theo từng tháng, quý và năm.
 + Quản lý chiết khấu cho khách hàng theo từng tháng, quý và năm.
 + Quản lý số lượng nợ thuốc thú ý của từng đơn vị.

Phần mềm kế toán hỗ trợ đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước
Tính năng

Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ:

Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. 
MISA Mimosa.NET 2014 phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị hành chính thuần túy đến đơn vị sự nghiệp có thu

Phần mềm dự toán đấu thầu chuyên nghiệp
Tính năng

Chức năng tách công thức tính khối lượng khi chuyển số liệu từ Excel vào hồ sơ, chức năng phát sinh/ hủy phát sinh định mức có cùng mã hiệu trong bảng phân tích của các hồ sơ thầu

Đồng nhất công việc trong danh mục mời thầu với bảng phân tích đơn giá đấu thầu, chức năng chuyển đổi đơn vị tính khối lượng, chức năng chuyển dữ liệu sang bảng tính Excel theo mã fonts Unicode.