Calendarscope

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Duality Software
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Calendarscope

Xem nhiều lịch
công tác lập kế hoạch
các sự kiện và nhiệm vụ định kỳ
Thiêt bị di động
lọc nhanh
lịch Web
mã hóa 128 bit
mẫu sự kiện tùy biến
tính năng nhắc nhở toàn diện
Kéo thả
Nhập khẩu xuất khẩu
Lưu trữ & Backup
phong cách in ấn tùy biến
Undo & Redo hỗ trợ
Windows® 10 hỗ trợ

Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Calendarscope 8.0

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm lên lịch, sắp xếp công việc và thời gian chuyên nghiệp
Tính năng:

Xem nhiều lịch
công tác lập kế hoạch
các sự kiện và nhiệm vụ định kỳ
Thiêt bị di động
lọc nhanh
lịch Web
mã hóa 128 bit
mẫu sự kiện tùy biến
tính năng nhắc nhở toàn diện
Kéo thả
Nhập khẩu xuất khẩu
Lưu trữ & Backup
phong cách in ấn tùy biến
Undo & Redo hỗ trợ
Windows® 10 hỗ trợ

Xem lịch âm dương trên màn hình máy tính
Tính năng
  • Hỗ trợ xem lịch âm dương trên desktop
  • Tùy chọn vị trí hiển thị trên màn hình
  • Thông báo nhắc nhở ghi chú.
Ghi chú, nhắc nhở, thay đổi lịch trên windows
Tính năng
  • Hỗ trợ lịch và tạo sự kiện nhắc nhở
  • Tự động nhắc nhở và thông báo cho người dùng
  • Thông báo bằng âm thanh và cửa sổ popup
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
Phần mềm chuyên ghi chú , lịch trên máy tính
Tính năng

Aml Pages là một công cụ linh hoạt với nhiệm vụ tổ chức ghi chú và sắc xếp chúng trong một cấu trúc cây theo thứ tự.

Bạn có thể lưu các thông tin, trang web, mật khẩu và các dữ liệu quan trọng khác trên một phần của cây.

Với hàng loạt các hỗ trợ như viết ghi chú các chú ý, tìm kiếm nâng cao văn bản, chèn tập tin với các liên kết hình ảnh và thời gian ngày tháng, mã hoá tài liệu và bảo vệ mật khẩu