translate

Thủ thuật translate

Hướng dẫn dịch trang web sang tiếng Việt

Hướng dẫn dịch trang web sang tiếng Việt

Nhiều khi bạn vào một số website nào đó không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt mà sử dụng các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật... và bạn muốn hiểu nội dung của website đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để có thể nhanh chóng dịch được toàn bộ nội dung của trang web đó sang tiếng Việt.