Wipe

Bản quyền:
Không
Phát hành:
PrivacyRoot
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit, Windows 11/32bit, 64bit
Wipe

Download Wipe

Dọn dẹp lịch sử trình duyệt

Nếu bạn không muốn người dùng chung máy tính khác có thể biết được lịch sử hoạt động máy tính mà mình vừa sử dụng thì Wipe chính là giải pháp dành cho bạn. Wipe là phần mềm có khả năng xóa sạch lịch sử trình duyệt, cookies... nhằm mục đích không cho người khác có thể theo dõi các hoạt động máy tính đồng thời giúp máy tính tăng tốc trong quá trình sử dụng.

Phiên bản
Wipe 2020

Add comment

Log in or register to post comments
Wipe
Dọn dẹp lịch sử trình duyệt

Diệt virus, phần mềm độc hại
Tính năng

- Diệt virus, troijan, malwa và các phần mềm độc hại khác trên máy tính.
- Bảo vệ toàn diện máy tính ngay cả khi truy cập internet
- Có 3 chế độ quét khác nhau để người dùng lựa chọn
- Lập lịch quét máy tính theo định kỳ
- Có nhiều ngôn ngữ khác nhau để người dùng lựa chọn

Loại bỏ rootkit và các phần mềm độc hại
Tính năng
  • Tìm và loại bỏ rootkit
  • Quét sâu trong hệ thống kể cả các file ẩn
  • Thông báo cho người sử dụng phương hướng xử lý rootkit được phát hiện
Tìm kiếm, gỡ bỏ phần mềm quảng cáo
Tính năng
  • Tìm kiếm và gỡ bỏ các chương trình quảng cáo, các thanh công cụ không cần thiết
  • Bảo vệ và ngăn chặn các phần mềm được tự động cài đặt trong quá trình duyệt web
  • Gỡ bỏ các ứng dụng rác