Photozig Albums Express

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Photozig
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Photozig Albums Express

- Copy các file ảnh, Video, nhạc từ máy ảnh, máy quay phim, thẻ nhớ vào máy tính.
- Sắp xếp, tổ chức các bức ảnh, Video.
- Chỉnh sửa ảnh.
- Tạo Album ảnh.
- Hỗ trợ in ảnh, ghi ảnh, Album, nhạc, Video vào đĩa CD hoặc gửi email.
- Tạo các web Album hoặc các blog.

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Photozig Albums Express 1.0

Phần mềm khác

Phần mềm lưu trữ và quản lý ảnh trên máy tính

Phần mềm Tạo slideshow tuyệt đẹp với hình ảnh, video và âm nhạc

Phần mềm điều khiển máy ảnh từ xa

Phần mềm thiết kế Album, tạo Slideshow ảnh

Phần mềm quản lý ảnh , chỉnh sửa ảnh

Phần mềm quản lý ảnh

Phần mềm tạo silde hình ảnh tuyệt đẹp

Phần mềm Tải, chia sẻ ảnh lên instagram

Phần mềm quản lý ảnh và lưu trữ ảnh

Phần mềm quản lý sắp xếp ảnh trên máy tính

Phần mềm ứng dụng quản lý ảnh

Phần mềm quản lý ảnh

Phần mềm tìm kiếm loại bỏ các hình ảnh trừng lặp

Phần mềm Điều khiển máy ảnh, máy camera

Phần mềm quản lý tìm kiếm hình ảnh trên máy tính

Phần mềm sắp xêp và quản lý ảnh

Phần mềm quản lý ảnh

Phần mềm quản lý ảnh

Phần mềm quản lý ảnh

Phần mềm tạo slide show ảnh , quản lý ảnh hiệu quả

Phần mềm cùng nội dung

Phần mềm ứng dụng quản lý ảnh
Phần mềm tạo slide show ảnh , quản lý ảnh hiệu quả
Phần mềm lưu trữ và quản lý ảnh trên máy tính
Phần mềm quản lý ảnh và lưu trữ ảnh
Phần mềm sắp xêp và quản lý ảnh
Phần mềm thiết kế Album, tạo Slideshow ảnh
Phần mềm tìm kiếm loại bỏ các hình ảnh trừng lặp
Phần mềm quản lý sắp xếp ảnh trên máy tính
Phần mềm quản lý tìm kiếm hình ảnh trên máy tính
Phần mềm Điều khiển máy ảnh, máy camera
Phần mềm Tải, chia sẻ ảnh lên instagram
Phần mềm quản lý ảnh
Phần mềm điều khiển máy ảnh từ xa
Phần mềm quản lý ảnh , chỉnh sửa ảnh
Phần mềm quản lý ảnh
Phần mềm quản lý ảnh
Phần mềm quản lý ảnh
Phần mềm quản lý ảnh
Phần mềm tạo silde hình ảnh tuyệt đẹp
Phần mềm Tạo slideshow tuyệt đẹp với hình ảnh, video và âm nhạc
Phần mềm lưu trữ hình ảnh và chia sẻ hình ảnh
Tính năng:

- Copy các file ảnh, Video, nhạc từ máy ảnh, máy quay phim, thẻ nhớ vào máy tính.
- Sắp xếp, tổ chức các bức ảnh, Video.
- Chỉnh sửa ảnh.
- Tạo Album ảnh.
- Hỗ trợ in ảnh, ghi ảnh, Album, nhạc, Video vào đĩa CD hoặc gửi email.
- Tạo các web Album hoặc các blog.

Phần mềm tạo album ảnh trên website
Tính năng

- Tạo ra các Album Flash từ các thư mục hoặc các bức ảnh được chọn trên máy tính
- Hỗ trợ các thao tác xóa, di chuyển, thay thế các bức ảnh trong Album
- Thiết lập các hiệu ứng đặc biệt, kích thước hiện thị và nhạc nền cho Album
- Tạo ra một file chứa Album và một đoạn mã HTML
- Ghi bộ ảnh vào đĩa Album hoặc sử dụng như một ứng dụng trình diễn ảnh độc lập
- Hỗ trợ tải Album lên các trang web
- Tương thích với hầu hết các hệ điều hành của windows bao gồm: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7

Phần mềm thay đổi kích thước hình ảnh
Tính năng

Ứng dụng đặc biệt được thiết kế chuyên nghiệp để đóng dấu và thay đổi kích cỡ của hàng loạt hình ảnh có các định dạng khác nhau bằng công nghệ tự động tiên tiến nhất hiện nay. Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt mà không làm giảm chất lượng hình ảnh, có thể đổi tên file hàng loạt,... giúp bạn có thể gửi email, tải lên web và lưu trên ổ cứng của bạn hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Phần mềm điều khiển máy ảnh từ xa
Tính năng

Phần mềm điều khiển máy ảnh từ xa mạnh mẽ