Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ)

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Lê Minh Hoàng
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Fastest File Splitter and Joiner 3.3

Add comment

Log in or register to post comments
Cắt, ghép File dữ liệu

Phần mềm hỗ trợ nén và giải nén file chuyên nghiệp
Tính năng

- Cho phép nén các file dưới nhiều định dạng nén khác nhau như: 7Z, ARC, BZ2, GZ, *PAQ, QUAD/BALZ, TAR, UPX, ZIP, ARC.
- Hỗ trợ tính năng kéo và thả tệp tin.
- Khả năng thiết lập mật khẩu hoặc keyfile để bảo đảm cho dữ liệu.

Nén và giải nén file rar
Tính năng
  • Giải nén file RAR
  • Nén file an toàn và hiệu quả
  • Có khả năng giải nén cả các tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu
  • Có thể giải nén nhiều tập tin cùng lúc
Phần mềm khôi phục mật khẩu đã mất của file outlook
Tính năng

PstPassword là một tiện ích nhỏ cho Windows mà phục hồi bị mất mật khẩu của Outlook PST tập tin (thư mục cá nhân).