Màn khung cưới

Facebook Likebot

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Facebook likebot
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 2,852
Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Facebook Likebot 0.0.9

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ tạo backlink tự động

Kiểm tra PA/DA website

Tạo backlink tự động

Hỗ trợ đăng tin tự động

Hỗ trợ view, click link

Cung cấp thông tin về một website bất kỳ

Hỗ trợ đăng tin tự động

Kiểm tra thư hạng từ khóa website, phân tích website

Tăng like tự động cho bài viết/ fanpage Facebook
Lượt download: 2,852

Phần mềm quản lý hộ tịch chuyên nghiệp
1,076
Tính năng

Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) là công cụ giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. 

Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp
359
Tính năng

- Quản lý tài chính cá nhân, gia đình

- Đưa ra biểu đồ tài chính và in ra giấy

- Đồng bộ dữ liệu giữa nhiều thiết bị như máy tính, điện thoại

- Bảo mật dữ liệu tài chính

- Nhắc nhở về hoạt động chi tiêu

- Xử lý nhiều loại tiền tệ khác nhau

Phần mềm dự toán đấu thầu trong xây dựng chuyên nghiệp
462
Tính năng

KTXDCB là một sản phẩm mới của Tiến Minh đã được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ dự toán, thanh quyết toán và đấu thầu trong xây dựng của các cơ quan, ban ngành như Thanh tra, Kiểm toán, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc