USB, thẻ nhớ

Cách khóa cổng USB trên Windows 7 và Windows 8

Hiên nay rất nhiều loại virus có khả năng lây nhiễm qua con đường USB, và USB chính là cánh cổng đi vào máy tính của bạn mà nhiều hacker nhắm tới. Nếu máy tính của bạn có nhiều người sử dụng và bạn muốn ngăn chặn việc sử dụng cổng USB thì bạn có thể tham khảo thủ thuật dưới đây.