MCTA RentalGuy

Bản quyền:
Không
Phát hành:
MCTA Pty Ltd
Home page:
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm MCTA RentalGuy

- Quản lý, lên kế hoạch cho thuê nhà

- Quản lý danh sách khách hàng thuê nhà

- Thông báo tình trạng tài sản

- Báo cáo tình hình thu nhập

- Bảo mật an toàn dữ liệu

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
MCTA RentalGuy 3.3.6.5

Phần mềm khác

Phần mềm chuyên quản lý tài chính chi tiêu chuyên nghiệp

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân

Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm cùng nội dung

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân
Phần mềm chuyên quản lý tài chính chi tiêu chuyên nghiệp
Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp

Add comment

Log in or register to post comments

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm tổng hợp hỗ trợ báo cáo tài chính chuyên nghiệp

Hỗ trợ kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Phần mềm hõ trợ quản lý tài chính cá nhân gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm chuyên quản lý tài chính cá nhân

Phần mềm Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán

Phần mềm chuyên Chữ ký số, chữ ký điện tử Offline

Phần mềm hỗ trợ kế toán

Phần mềm chuyên quản lý tài sản cho thuê
Tính năng:

- Quản lý, lên kế hoạch cho thuê nhà

- Quản lý danh sách khách hàng thuê nhà

- Thông báo tình trạng tài sản

- Báo cáo tình hình thu nhập

- Bảo mật an toàn dữ liệu

Phần mềm kế toán doanh nghiệp
Tính năng
  • Quản lý công tác kế toán tài chính doanh nghiệp
  • Theo dõi sát sao danh mục hàng hóa sản phẩm
  • Theo dõi tài sản cố định
  • Báo cáo tình hình của nhiều hạng mục khác nhau
Phần mềm hỗ trợ quản lý bán hàng
Tính năng

+ Quản lý bán hàng shop thời trang,giầy dép
+ Quản lý văn phòng phẩm,siêu thị mini, tạp hóa
+ Quản lý bán điện thoại , sim thẻ, điện máy 
- Tùy biến xem danh sách những mặt hàng sắp hết
-Quản lý công nợ nhà cung cấp, công nợ khách hàng
- Quản lý quỹ tiền mặt, quỹ tín dụng ...
-Quản lý các khoản phải thu, phải trả, phiếu thu chi
- Phần mềm quản lý  bán hàng VtexStock đáp ứng nhu cầu quản lý kho hàng,quầy hàng (xuất nhập tồn) ,quản lý bán xỉ, bán lẻ, trả lại hàng, khách lẻ, khách buôn, nhà cung cấp ...
- Báo cáo nhập hàng, tồn hàng, bán hàng, doanh thu,công nợ khách hàng, nhà cung cấp, quỹ bán hàng...
- Quản lý phân quyền chi tiết nhân viên và quản lý

Phần mềm kế toán chuyên doanh nghiệp Việt Nam
Tính năng

Chế độ kế toán, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế

Phần mềm kế toán việt được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của BTC: Chết độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC (chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ); thông tư 200/2014/TT-BTC.
Hỗ trợ kết xuất báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN sang phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 3.3.7 của tổng cục thuế.

Kế toán quản trị

Phần mềm kế toán việt cho phép quản lý các hợp đồng, đề án và công trình; theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo đơn vị, bộ phận; phân tích chi phí theo khoản mục, và yếu tố; theo dõi công nợ theo khách hàng, hoá đơn, thời hạn thanh toán; tính toán doanh thu theo mặt hàng, nhóm hàng, bộ phận/nhân viên bán hàng; quản lý đa ngoại tệ; tính giá thành sản phẩm và công trình;... Ngoài ra Phần mềm kế toán việt còn cung cấp một loạt các báo cáo thống kê, các báo cáo nhanh đặc thù cho từng ngành nghề.

Quản lý số liệu đa tiền tệ

Phần mềm kế toán việt cho phép người sử dụng khai báo danh mục tiền tệ có sử dụng trong các giao dịch. Trong các màn hình nhập chứng từ, Phần mềm kế toán việt cho phép người sử dụng chọn đồng tiền giao dịch, cho phép người dùng nhập tỷ giá hoặc tự động lấy tỷ giá từ danh mục tỷ giá đã được khai báo trước. Chương trình tự động tính toán về đồng tiền hạch toán. Thực hiện lưu trữ số liệu cả giá trị giao dịch ngoại tệ và giá trị quy đổi về đồng tiền hạch toán. Các báo cáo của chương trình đều hỗ trợ người sử dụng xem theo giá trị giao dịch ngoại tệ thực tế hoạc giá trị quy đổi về đồng tiền hạch toán.

Quản lý tiền vay

Phần mềm kế toán việt hỗ trợ người dùng quản lý nguồn tiền vay thông qua các khế ước vay tiền. Với Phần mềm kế toán việt, người sử dụng có thể quản lý chi tiết các khế ước vay, từng lần thanh toán cho khế ước vay, quản lý và tính lãi vay cũng như cung cấp các báo cáo tồng hợp, chi tiết về khế ước vay, thời hạn thanh toán.

Quản lý công nợ

Trong Phần mềm kế toán việt, người sử dụng có thể quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng/nhà cung cấp, từng hóa đơn phải trả/phải thu. Chương trình hỗ trợ thanh toán và phân bồ số tiền thanh toán cho từng hóa đơn một. Với Phần mềm kế toán việt, người sử dụng có thể xem các báo cáo tổng hợp, chi tiết tình hình công nợ; xem các báo cáo liên quan đến công nợ chi tiết theo hóa đơn và hạn thanh toán.

Quản lý hàng tồn kho

Trong Phần mềm kế toán việt, hàng tồn kho được quản lý một cách linh hoạt. Cho phép thiết lập cây vật tư nhiều cấp, khai báo danh mục vật tư không giới hạn. Phần mềm kế toán việt hỗ trợ nhiều phương pháp tính giá hàng tồn kho: Trung bình tháng, bình quân di động, nhập trước xuất trước, thực tế đích danh. Ngoài ra, Phần mềm kế toán việt còn quản lý hàng tồn kho theo lô, người sử dụng nhập hàng hóa vật tư vào kho theo từng lô và cho phép xuất ra theo từng lô; chương trình cho phép xem tồn kho của từng lô ngày trên các màn hình xuất vật tư.

Quản lý số liệu nhiều đơn vị cơ sở

Phần mềm kế toán việt cho phép người sử dụng quản lý dữ liệu của nhiều đơn vị, chi nhánh trực thuộc công ty. Chương trình hỗ trợ các tiện ích trong việc sao chép dữ liệu vào/ra giữa các nơi, sao chép theo từng phần hệ. Thực hiện tự động việc tổng hợp dữ liệu từ các chi nhánh và lên báo cáo tổng hợp toàn công ty.

Tự động xử lý số liệu

Phần mềm kế toán việt cung cấp cho người dùng nhiều chức năng tự động xử lý số liệu cuối kỳ: tự động tính giá hàng tồn kho và xử lý chênh lệch cuối kỳ; tự động tính toán và kết chuyển giá trị khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ; tự động phân bổ chi phí mua hàng cho các phiếu nhập hàng; tự động phân bổ, kết chuyển dữ liệu cuối kỳ …

Kỹ thuật Drill-Down

Trong Phần mềm kế toán việt, các báo cáo quan trọng đề hỗ trợ tính năng Drill-down (quản trị ngược). Với tính năng này, người sử dụng có thể xem dữ liệu chi tiết khi đang xem báo cáo tổng hợp, từ báo cáo chi tiết, người sử dụng có thể xem lại chứng từ gốc. Cho phép sửa chữa chứng từ gốc (nếu có quyền) và tự động cập nhật lại báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp.

Kết xuất dữ liệu ra Excel

Phần mềm kế toán việt cho phép người sử dụng kết xuất báo cáo từ chương trình ra Excel. Cho phép người sử dụng chọn bảng mã khi kết xuất ra Excel là VNI Windows. Cho phép người sử dụng chọn các trường dữ liệu sẽ được kết xuất ra Excel.

Bảo mật

Phần mềm kế toán việt cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết cho từng người sử dụng đến từng chức năng và thao tác (xem/thêm/sửa/xóa) trong chương trình.
Phần mềm kế toán việt có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xoá các danh mục và chứng từ của từng người sử dụng. Lưu trữ nhật ký người sử dụng và theo dõi nhật ký chỉnh sửa từng chứng từ.

Khả năng mở rộng

Các phân hệ nghiệp vụ của Phần mềm kế toán việt được tổ chức rất thuận tiện cho việc triển khai không chỉ giới hạn trong phòng kế toán mà có thể mở rộng ra cho phòng kinh doanh, phòng vật tư, bộ phận kho, xưởng và chúng có thể hoạt động riêng biệt hoặc liên kết số liệu thành một hệ thống nhất. Ðặc biệt, Phần mềm kế toán việt cho phép quản lý độc lập số liệu của từng đơn vị cấp dưới và tổng hợp chúng thành một báo cáo chung cho toàn công ty.

Tính mềm dẻo

Phần mềm kế toán việt cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho (giá trung bình tháng, giá đích danh, giá nhập trước xuất trước)... Ngoài ra, Phần mềm kế toán việt đã được thiết kế để có thể dễ dàng sửa đổi và mở rộng mỗi khi doanh nghiệp có sự thay đổi về quy mô, cách thức quản lý, mô hình kinh doanh hoặc cách thức hạch toán...