Mainboard

Mainboard là gì? các kiểu mainboard phổ biến hiện nay?

Bạn sử dụng máy tính, điện thoại chắc hẳn đã từng nghe tới mainboard, vậy main là gì? nó có vai trò như thế nào?

5 years 6 months trước
by Mrlee