Linux

Một số hệ điều hành Lunix phổ biến

Linux là hệ điều hành miễn phí, được rất nhiều người sử dụng và đang chiếm thị phần không nhỏ trong các hệ điều hành trên thế giới.

4 years 7 months trước
by Mrlee