qr code

Thủ thuật qr code

Mã QR Code là gì? Cách sử dụng mã QR Code

Quick response code hay còn gọi tắt là QR Code là loại mã vạch phản hồi nhanh 2 chiều có thể được đọc bởi các máy quét QR Code hoặc các dòng điện thoại Smartphone có cài các phần mềm ứng dụng đọc mã QR