netcut

Thủ thuật netcut

Cách phòng chống Netcut

Netcut là phần mềm có khả năng chặn mạng internet của một máy tính nào đó trong mạng LAN, bài viết này không bàn luận đến việc sử dụng Netcut như thế nào mà chúng ta cùng tìm hiểu các cách để ngăn chặn Netcut ngắt mạng máy tính của bạn.