Top download

Chuyển đổi dữ liệu từ các thiết bị của Apple với máy tính
Hỗ trợ Jaibreak các thiết bị chạy hệ điều hành iOS
Sao lưu, đồng bộ dữ liệu iPhone, iPad, iPod touch với máy tính
Công cụ chuyển dữ liệu từ máy tính sang ipod, iphone,ipad..
Quản lý iPhone, iPad, iPod touch trên PC, laptop
Khôi phục dữ liệu bị mất của iPhone, iPad
Công cụ chuyển đổi, chỉnh sửa sao lưu danh bạ vào iphone,ipod, ipad
Phần mềm quản lý chuyển đổi ảnh giữa các thiết bị của apple và máy tính
Phần mềm sao chép dữ liệu từ thiết bị apple sang máy tính
Phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ ipod sang máy tính
Bản quyền:
Trial version
Khôi phục dữ liệu bị mất của iPhone, iPad
Bản quyền:
Không
Quản lý điện thoại Android trên PC tốt nhất
Bản quyền:
Không
Công cụ Jailbreak iOS, kết nối iPhone với máy tính
Bản quyền:
Không
Sao lưu, đồng bộ dữ liệu iPhone, iPad, iPod touch với máy tính
Bản quyền:
Không
Quản lý iPhone, iPad, iPod touch trên PC, laptop
Bản quyền:
Không
Quản lý, sao lưu dữ liệu iPhone, iPad
Bản quyền:
Không
Hỗ trợ Jaibreak các thiết bị chạy hệ điều hành iOS
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyển đổi định dạng video sang ipod từ máy tính
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ ipod sang máy tính
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyển đổi các dữ liệu từ ipod sang máy tính
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm copy danh bạ từ iphone sang định dạng trên thiết bị khác
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ iphone tới máy tính và ngược lại
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyển đổi file video sang định dạng sử dụng iphone
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyển đổi dữ liệu từ iphone đến itunes hoặc máy tính
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm chuyên dùng phục hồi dữ liệu cho iphone
Bản quyền:
Không
Phần mềm sao chép dữ liệu từ thiết bị apple sang máy tính
Bản quyền:
Không
Quản lý nhiều thư viện itunes trên cùng một máy PC
Bản quyền:
Không
Phần mềm sao lưu dữ liệu nhanh chóng từ ipod
Bản quyền:
Không
Phần mềm khắc phục lỗi cho ipod
Bản quyền:
Không
Phần mềm coppy chuyển toàn bộ dữ liệu vào các thiết bị apple không cần itunes
Bản quyền:
Không
Phần mềm chuyển dữ liệu thư viện iTunes từ máy tình này sang máy tính khác
Bản quyền:
Không
Phần mềm sao chép công, khôi phục dữ liệu iphone không cần itunes
Bản quyền:
Không
Phần mềm quản lý các ứng dụng của bạn trên các thiết bị apple
Bản quyền:
Không
Phần mềm quản lý chuyển đổi ảnh giữa các thiết bị của apple và máy tính
Bản quyền:
Không
Công cụ chuyển đổi, chỉnh sửa sao lưu danh bạ vào iphone,ipod, ipad
Bản quyền:
Không
Công cụ chuyển dữ liệu từ máy tính sang ipod, iphone,ipad..
Bản quyền:
Trial version
Phần mềm tạo nhạc chuông cho iphone
Bản quyền:
Không
Chuyển đổi dữ liệu từ các thiết bị của Apple với máy tính