Download Titanium Backup ★ root PRO cho Android

Titanium Track
Free
QR Code for https://thuthuattienich.vn/android/titanium-backup-root-pro

Mô tả Titanium Backup ★ root PRO
Chú y: Cài bản 7.2.0 là bản Pro luôn, nếu cài các bản khác phải dùng thêm key.

Được nhiều người sử dụng trên khắp thế giới tin dùng,Titanium là phần mềm hỗ trợ sao lưu vô cùng hữu ích dành cho thiết bị Android

Với Titanium,bạn có thể sao lưu,khôi phục,đóng băng các ứng dụng,dữ liệu,các liên kết với Google Play (Market links),bao gồm các ứng dụng bảo vệ,ứng dụng hệ thống và các dữ liệu bên ngoài t...

Cập nhật Kích thước Tương thích
30/11/16 7.5M 2.2 and up