Soft4Boost Secure Eraser

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Soft4Boost Inc
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Soft4Boost Secure Eraser

Soft4Boost Secure Eraser một hiệu quả và dễ sử dụng để xóa vĩnh viễn các tập tin nhạy cảm và tài liệu từ máy tính của bạn,

Các tập tin, file bị xóa không bao giờ có thể được phục hồi kể cả các ứng dụng chuyên ngành.  

Soft4Boost an toàn Eraser hỗ trợ việc xoa hàng loạt các tập tin, file cùng một lúc.

Soft4Boost Secure Eraser cung cấp nhiều cách để loại bỏ vĩnh viễn dữ liệu từ máy tính của bạn

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm xóa file dữ liệu vĩnh viễn
Tính năng:

Soft4Boost Secure Eraser một hiệu quả và dễ sử dụng để xóa vĩnh viễn các tập tin nhạy cảm và tài liệu từ máy tính của bạn,

Các tập tin, file bị xóa không bao giờ có thể được phục hồi kể cả các ứng dụng chuyên ngành.  

Soft4Boost an toàn Eraser hỗ trợ việc xoa hàng loạt các tập tin, file cùng một lúc.

Soft4Boost Secure Eraser cung cấp nhiều cách để loại bỏ vĩnh viễn dữ liệu từ máy tính của bạn

Phần mềm xem và khóa các tập tin trong file của bạn
Tính năng

OpenedFilesView hiển thị danh sách của tất cả các tập tin được mở trên hệ thống của bạn. Đối với mỗi tập tin mở ra, thêm thông tin được hiển thị: xử lý các giá trị, đọc / ghi / xóa truy cập, vị trí tập tin, quá trình mở tập tin, và nhiều hơn nữa ... 
Tùy chọn, bạn cũng có thể đóng một hoặc tập tin đã mở hơn, hoặc đóng quá trình mở các file này.

Tiện ích này là đặc biệt hữu ích nếu bạn cố gắng để xóa / di chuyển / mở một tập tin và bạn nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:

Không thể xóa [tên tập tin]: Hiện đã có một sự vi phạm chia sẻ. Các nguồn hoặc tập tin đích có thể được sử dụng.
Không thể xóa [tên tập tin]: Nó đang được sử dụng bởi người hoặc một chương trình khác. Đóng tất cả các chương trình có thể sử dụng các tập tin và thử lại.

Khi bạn nhận được một trong các thông báo lỗi, OpenedFilesView sẽ chỉ cho bạn mà xử lý khóa tập tin của bạn. Kết thúc quá trình bên sẽ giải quyết vấn đề này. tùy chọn, bạn cũng có thể phát hành các tập tin bằng cách đóng các xử lý từ tiện ích OpenedFilesView. Tuy nhiên, lưu ý rằng sau khi đóng một tập tin theo cách này, chương trình mở các tập tin có thể trở nên không ổn định, và thậm chí sụp đổ.

Nén file dữ liệu mạnh mẽ
Tính năng

- Nén file dữ liệu hiệu quả.
- Nén file dữ liệu trên nhiều định dạng thông thường: ZIP, RAR, GZIP, ...
- Hỗ trợ nén file dung lượng lớn với định dạng Zip 64-bit.
- Tạo file dữ liệu tự động giải nén.
- Cho phép cài đặt file ứng dụng trong file nén mà không cần phải giải nén.

Phần mềm giải nén
Tính năng
  • Nén và giải nén các file
  • Có thể xem trước nội dung file nén
  • Cơ chế bỏ qua file lỗi để tăng tốc độ
  • Tạo và giải nén đồng thời