Soft4Boost Dup File Finder

Bản quyền:
Không
Phát hành:
soft4boost.com
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Soft4Boost Dup File Finder

- Tìm kiếm, loại bỏ các tập tin trùng lặp.
- Tìm kiếm , phân loại theo tên, nội dung các file.
- Tùy chỉnh giao diện chương trình.
- Tốc độ xử lý công việc nhanh chóng.

Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Soft4Boost Dup File Finder 8.0.5.421 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm chuyên xoa file trùng trên ổ đĩa máy tính
Tính năng:

- Tìm kiếm, loại bỏ các tập tin trùng lặp.
- Tìm kiếm , phân loại theo tên, nội dung các file.
- Tùy chỉnh giao diện chương trình.
- Tốc độ xử lý công việc nhanh chóng.

Phần mềm nén và giải nén file chuyên nghiệp
Tính năng

- Nén và giải nén file dữ liệu hiệu quả.
- Hỗ trợ nén file dữ liệu trên nhiều định dạng: Zip, RAR, GZ, TAR, ACE, LHZ, JAR, … Hơn nữa, tiện ích cũng hỗ trợ với cả các định dạng dành riêng cho hệ thống Unix.
- Hỗ trợ mã hóa tập tin trong quá trình nén và giải nén dữ liệu.

Phần mềm theo dõi các mật khẩu truy cập trên máy tính
Tính năng

SniffPass là phần mềm giám sát mật khẩu nhỏ mà nghe vào mạng của bạn, nắm bắt được mật khẩu mà đi qua adapter mạng của bạn, và hiển thị chúng trên màn hình ngay lập tức. 

SniffPass có thể nắm bắt được các mật khẩu của các Nghị định thư sau đây:. POP3, IMAP4, SMTP, FTP và HTTP (mật khẩu xác thực cơ bản) 
Bạn có thể sử dụng tiện ích này để khôi phục mật khẩu bị mất Web / FTP / Email.

Phần mềm đọc các file trên Mac và windows
Tính năng

HFSExplorer là một ứng dụng mà có thể đọc đĩa cứng Mac định dạng và hình ảnh đĩa. 
Nó có thể đọc các hệ thống tập tin HFS (Mac OS Standard), HFS + (Mac OS Extended) vàHFSX (Mac OS Extended với tên trường hợp tập tin nhạy cảm).

HFSExplorer cho phép bạn duyệt khối lượng máy Mac của bạn với một trình duyệt file hệ thống, trích xuất các tập tin (sao chép vào đĩa cứng), xem thông tin chi tiết về khối lượng và tạo ra hình ảnh đĩa từ khối lượng. 
HFSExplorer cũng có thể đọc hầu hết dmg / .sparsebundle ảnh đĩa được tạo ra trên một máy Mac, bao gồm zlib / bzip2 nén hình ảnh và AES-128 / AES-256 hình ảnh được mã hóa. Nó hỗ trợ các chương trình phân vùng Master Boot Record , GUID Partition Table vàphân vùng Apple Bản đồ nguyên bản.