Màn khung cưới

PDF to XML

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Intelligent Converters
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 1,437

Một số tính năng chính của phần mềm PDF to XML

PDF-to-XML là một chương trình để chuyển đổi các tài liệu Adobe PDF sang định dạng XML.

Thuật toán thông minh của định dạng PDF phân tích cung cấp hiệu suất cao của quá trình chuyển đổi. Hỗ trợ dòng lệnh cho phép để kịch bản, tự động hóa và lịch trình các quá trình chuyển đổi.

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
PDF to XML 2.3

Phần mềm khác

Phần mềm chuyển đổi định dạng pdf sang html nhanh chóng

Phần mềm chuyển đổi file pdf sang định dạng text nhanh nhất

Phần mềm cùng nội dung

Phần mềm chuyển đổi file pdf sang định dạng text nhanh nhất
Phần mềm chuyển đổi định dạng pdf sang html nhanh chóng
Phần mềm chuyển đổi định dạng file pdf sang định dạng xml chuyên nghiệp
Lượt download: 1,437
Tính năng:

PDF-to-XML là một chương trình để chuyển đổi các tài liệu Adobe PDF sang định dạng XML.

Thuật toán thông minh của định dạng PDF phân tích cung cấp hiệu suất cao của quá trình chuyển đổi. Hỗ trợ dòng lệnh cho phép để kịch bản, tự động hóa và lịch trình các quá trình chuyển đổi.

Hỗ trợ soạn thảo văn bản đa tính nắng
702
Tính năng
  • Soạn thảo văn bản, hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau
  • Biên tập dễ dàng, nhanh chóng
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Phần mềm ứng dụng thiết kế website
446
Tính năng

- Thiết kế trang web bằng mã nguồn mở hoặc công cụ thiết kế

- Quản lý, cập nhật nội dung trang web

- Quản lý web bằng tài khoản

- Cung cấp nhiều chủ đề, giao diện cho các web

- Quản lý file đa phương tiện cho web

Phần mềm truy vấn cơ sở dữ liệu máy tính
444
Tính năng

- Giúp bạn truy vấn nhiều cơ sở dữ liệu trong máy tính.
- Kết nối được với nhiều cơ sở khác nhau.
- Giao diện đẹp mắt, bố trí khoa học.
- Tính năng tìm kiếm, phân lạo truy vấn.