PowerPoint Viewer

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Microsoft Corporation
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Download PowerPoint Viewer

Xem file PowerPoint

PowerPoint Viewer là phần mềm xem và trình chiếu bài thuyết trình PowerPoint trên các máy tính không cài đặt PowerPoint. Ngoài ra PowerPoint Viewer còn hỗ trợ mở mật khẩu các PowerPoint để cho bạn dễ dàng xem file

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
PowerPoint Viewer
Xem file PowerPoint

Bảng tổng hợp mẫu tính giá thành công ty gia công
Tính năng

Bảng tính bao gồm nhiều bảng con thư mục như :

Thông tin doanh nghiệp

Tháng nhập liệu

Danh mục vật tư

Nhập tồn đầu

Đơn giá gia công hoặc đơn giá lương

Cập nhật nhập vật tư

Cập nhật xuất vật tư

Báo cáo giá thành sản phẩm

Tài liệu chia sẻ cach thức kiếm tiền trên youtube
Tính năng

Tham gia youtube và các vấn đề cần biết

Cách lập email không cần xác minh và bảo mật kênh

Cách render

Cách đăng ký google adsense nhanh nhất

 

Tài liệu hướng dẫn fplus seo facebook, tool hỗ trợ cực tốt
Tính năng

Tài liệu hướng dẫn fplus seo facebook, tool hỗ trợ cực tốt