S3 Browser

Bản quyền:
Không
Phát hành:
NetSDK Software
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm S3 Browser

- Trình duyệt hỗ trợ nhiều tài khoản Amazon S3
- Đăng tải và chia sẻ tệp tin
- Xử lý tệp tin với số lượng lớn hiệu quả
- Hỗ trợ công cụ chỉnh sửa HTTP Headers
- Công cụ tạo URL web để chia sẻ file.
- ĐIều chỉnh băng thông và hỗ trợ proxy.

Phần mềm khác

Ứng dụng duyệt web mạnh mẽ

Ứng dụng duyệt web chất lượng

Phần mềm ứng dụng duyệt web chuyên nghiệp

Trình duyệt web cho máy tính

Trình duyệt web mạnh mẽ tại Việt Nam

Phần mềm cùng nội dung

Ứng dụng duyệt web mạnh mẽ
Phần mềm ứng dụng duyệt web chuyên nghiệp
Ứng dụng duyệt web chất lượng
Trình duyệt web mạnh mẽ tại Việt Nam
Trình duyệt web cho máy tính

Add comment

Log in or register to post comments
Trình duyệt chuyên quản lý các tài khoản trên amazon
Tính năng:

- Trình duyệt hỗ trợ nhiều tài khoản Amazon S3
- Đăng tải và chia sẻ tệp tin
- Xử lý tệp tin với số lượng lớn hiệu quả
- Hỗ trợ công cụ chỉnh sửa HTTP Headers
- Công cụ tạo URL web để chia sẻ file.
- ĐIều chỉnh băng thông và hỗ trợ proxy.

Ứng dụng duyệt web mạnh mẽ
Tính năng

32bit Web Browser là một trình duyệt đặc sản mà liều một vài điều không được tìm thấy trong các trình duyệt khác. 

Nó không phải là một trình duyệt tab và không nhằm để thay thế Internet Explorer, Firefox, hoặc bất kỳ trình duyệt khác

Ứng dụng duyệt web chất lượng
Tính năng

Polarity là một ứng dụng phần mềm hiệu quả và mạnh mẽ có thể giúp bạn truy cập các trang web khác nhau cũng như đánh dấu các trang ưu thích của bạn

Phần mềm trình duyệt web mạnh mẽ bảo mật cao
Tính năng

- Khả năng mở nhiều thẻ tab để duyệt nhiều trang web cùng lúc.
- Hỗ trợ khung tìm kiếm với khả năng tìm kiếm trực tự động trên Google mà không cần truy cập trang chủ.
- Có khả năng hoạt động tốt trên hệ điều hành Windows 8.
- Trình biên soạn Intel C++ và biên dịch với Visual Studio 2012.