HomeSite

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Allaire
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm HomeSite

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế trang web, web động.
- Trình biên tập mã hóa tiên tiến.
- Nhiều tính năng hỗ trợ.
- Kiểm tra lỗi.

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
HomeSite 4.5

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm ứng dụng lập trình web trên máy tính
Tính năng:

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế trang web, web động.
- Trình biên tập mã hóa tiên tiến.
- Nhiều tính năng hỗ trợ.
- Kiểm tra lỗi.

Phần mềm quản lý mật khẩu
Tính năng

SecretPass là một chương trình quản lý mật khẩu, chương trình này đưa ra một số quy tắt đặt mật khẩu cho người dùng, chẳng hạn như mật khẩu phải chứ ký tự số, và chữ, có ít nhất 6 ký tự...

Nó được thiết kế để nâng cao độ bảo mật cho tài khoản người dùng.

Hỗ trợ php, MySql, Filezilla
Tính năng
  • Hỗ trợ chạy website trong môi trường localhost trên máy tính
  • Đầy đủ các gói giải pháp như Apache, MySQL, Filezilla...
  • Dễ dàng cài đặt, giao diện sử dụng đơn giản
Phần mềm chuyển đổi định dạng file pdf sang định dạng xml chuyên nghiệp
Tính năng

PDF-to-XML là một chương trình để chuyển đổi các tài liệu Adobe PDF sang định dạng XML.

Thuật toán thông minh của định dạng PDF phân tích cung cấp hiệu suất cao của quá trình chuyển đổi. Hỗ trợ dòng lệnh cho phép để kịch bản, tự động hóa và lịch trình các quá trình chuyển đổi.