Màn khung cưới

HomeSite

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Allaire
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 409

Một số tính năng chính của phần mềm HomeSite

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế trang web, web động.
- Trình biên tập mã hóa tiên tiến.
- Nhiều tính năng hỗ trợ.
- Kiểm tra lỗi.

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
HomeSite 4.5

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm ứng dụng lập trình web trên máy tính
Lượt download: 409
Tính năng:

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế trang web, web động.
- Trình biên tập mã hóa tiên tiến.
- Nhiều tính năng hỗ trợ.
- Kiểm tra lỗi.

Phần mềm chuyển đổi forms của MS Visual Basic
488
Tính năng

- Chuyển đổi các forms của MS Visual Basic 6.0 sang dạng MS VC++ hoặc VB.NET.
- Tạo lập, thiết kế và cập nhất bất kỳ đối tượng MS Visual Basic.
- Hỗ trợ nhiều định dạng đầu và và đầu ra.  

Phần mềm ứng dụng thiết kế menu website chất lượng
473
Tính năng

- Thiết kế menu trang web đẹp mắt.
- Cung cấp cho bạn nhiều hiệu ứng, màu sắc…
- Hỗ trợ nhiều thao tác thiết kế.
- Giao diện đồ họa đẹp mắt và đơn giản.
- Phù hợp với nhiều trình duyệt web.

Phần mềm hỗ trợ các tiện ích cho các ứng dụng ActiveX
346
Tính năng

SMTP ActiveX component là một thành phần ActiveX cho phép người dùng gửi email đến các tài khoản khác một cách dễ dàng nhanh chóng thông qua giao thức SMTP.

Chương trình cũng hỗ trợ người dùng chèn vào thêm cho các ứng dụng Excel, ASP, VB, Visual C ++...