Dirhtml

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Best Software Solutions
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Dirhtml

- Lập trình web bằng ngôn ngữ html

- Cung cấp nhiều công cụ giúp chỉnh sửa, lập trình bằng mã html

- Liên kết các tệp tin, thư mục

- Chiếm dung lượng bô nhớ nhỏ

-Giao diện trực quan, hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Dirhtml 4.9

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm ứng dụng lập trình thiết kế website html
Tính năng:

- Lập trình web bằng ngôn ngữ html

- Cung cấp nhiều công cụ giúp chỉnh sửa, lập trình bằng mã html

- Liên kết các tệp tin, thư mục

- Chiếm dung lượng bô nhớ nhỏ

-Giao diện trực quan, hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phần mềm thiết kế web, chỉnh sửa web bằng PHP chuyên nghiệp
Tính năng

- Soạn thảo và chỉnh sửa PHP.
- Làm việc với nhiều ngôn ngữ khác.
- Cung cấp nhiều công cụ chỉnh sửa.
- Nhiều tính năng hữu ích như sửa lỗi, tìm kiếm

Phần mềm ứng dụng thiết kế web nhanh và chuyên nghiệp hơn
Tính năng

-Định vị chính xác vị trí trên trang web
-Thao tác kéo thả các video, hỉnh ảnh, audio…vào trang web
-Công cụ đồ họa mạnh mẽ
-Thiết kế website hỗ trợ nhiều ngôn ngữ
-Public website mà không cần đến phần mềm khác
-Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến

Phần mềm ưng dụng thiết kế website cá nhân chuyên nghiệp
Tính năng

- Tạo và chỉnh sửa trang web
- Nâng cao chất lượng trang web
- Chỉnh sửa và cập nhật nội dung trang đã có sẵn
- Tạo trang web bằng mã nguồn
- Cung cấp nhiều công cụ thiết kế web