Màn khung cưới

Dirhtml

Bản quyền:
Không
Phát hành:
Best Software Solutions
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 472

Một số tính năng chính của phần mềm Dirhtml

- Lập trình web bằng ngôn ngữ html

- Cung cấp nhiều công cụ giúp chỉnh sửa, lập trình bằng mã html

- Liên kết các tệp tin, thư mục

- Chiếm dung lượng bô nhớ nhỏ

-Giao diện trực quan, hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Dirhtml 4.9

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm ứng dụng lập trình thiết kế website html
Lượt download: 472
Tính năng:

- Lập trình web bằng ngôn ngữ html

- Cung cấp nhiều công cụ giúp chỉnh sửa, lập trình bằng mã html

- Liên kết các tệp tin, thư mục

- Chiếm dung lượng bô nhớ nhỏ

-Giao diện trực quan, hỗ trợ đa ngôn ngữ

Phần mềm ứng dụng hỗ trợ xây dựng website
485
Tính năng

- Tạo môi trường phát triển mã HTML
- Xem trước trang Web
- Hỗ trợ bảng màu để làm nổi bật cú pháp
- Nén và định dạng code
- Tổ chức sắp xếp mã khoa học
- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình

Phần mềm quản lý mật khẩu
360
Tính năng

SecretPass là một chương trình quản lý mật khẩu, chương trình này đưa ra một số quy tắt đặt mật khẩu cho người dùng, chẳng hạn như mật khẩu phải chứ ký tự số, và chữ, có ít nhất 6 ký tự...

Nó được thiết kế để nâng cao độ bảo mật cho tài khoản người dùng.

Phần mềm hỗ trợ các tiện ích cho các ứng dụng ActiveX
346
Tính năng

SMTP ActiveX component là một thành phần ActiveX cho phép người dùng gửi email đến các tài khoản khác một cách dễ dàng nhanh chóng thông qua giao thức SMTP.

Chương trình cũng hỗ trợ người dùng chèn vào thêm cho các ứng dụng Excel, ASP, VB, Visual C ++...