CSE HTML Validator Professional

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
AI Internet Solutions
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm CSE HTML Validator Professional

CSE HTML Validator chuyên nghiệp dành cho Microsoft Windows là một mạnh mẽ, dễ sử dụng, người dùng có thể cấu hình, và tất cả-trong-một trong HTML, XHTML, CSS, liên kết, chính tả, Javascript, cú pháp PHP, SEO, và kiểm tra khả năng tiếp cận. CSE HTML Validator giúp loại bỏ vấn đề trang web mà khiến khách truy cập rời khỏi trang web của bạn. Nó làm tăng năng suất của bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
CSE HTML Validator Professional 16.0

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm kiểm tra và phát hiện các lỗi trên trang web
Tính năng:

CSE HTML Validator chuyên nghiệp dành cho Microsoft Windows là một mạnh mẽ, dễ sử dụng, người dùng có thể cấu hình, và tất cả-trong-một trong HTML, XHTML, CSS, liên kết, chính tả, Javascript, cú pháp PHP, SEO, và kiểm tra khả năng tiếp cận. CSE HTML Validator giúp loại bỏ vấn đề trang web mà khiến khách truy cập rời khỏi trang web của bạn. Nó làm tăng năng suất của bạn và giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Phần mềm ứng dụng lập trình web trên máy tính
Tính năng

- Hỗ trợ xây dựng, thiết kế trang web, web động.
- Trình biên tập mã hóa tiên tiến.
- Nhiều tính năng hỗ trợ.
- Kiểm tra lỗi.

Phần mềm ứng dụng lập trình liên quan file pdf
Tính năng

Mã hóa PDF và giải mã: 
Cả hai mã hóa và giải mã được thực hiện bởi PDFToolkit Pro ActiveX Component bản thân mà không cần cài đặt thêm các phần mềm như Acrobat PDF Reader
PDF Split and Merge 
PDFToolkit Pro có thể được sử dụng để chia nhỏ các file của trang, bạn có thể chia nhỏ các tập tin vào các trang đơn lẻ hoặc lưu tất cả một vài trang như là một tập tin mới, nó cũng có thể được sử dụng để kết hợp nhiều file PDF hoặc các trang lựa chọn từ một hoặc nhiều tập tin vào một tập tin PDF, bảo quản các liên kết ban đầu, và biểu mẫu form.
Chuyển đổi hình ảnh sang PDF 
PDFToolkit Pro hỗ trợ nhiều tập tin trang TIFF. Nó cũng hỗ trợ mã hóa khác nhau TIFF: LZW, CCITT G3 / G4, RLE vv Nó có thể được sử dụng để kết hợp nhiều file TIFF thành một tập tin PDF.
Stamp Text và hình ảnh sang PDF 
PDFToolkit Pro có thể được sử dụng để đóng dấu các tập tin PDF, bạn có thể dán các tập tin PDF với hình ảnh như JPEG, PNG trong suốt, TIFF và GIF. Và bạn có thể dán văn bản vào tập tin PDF của bạn với kích thước tùy chỉnh, vị trí, phông chữ và màu sắc. 
PDFToolkit Pro có thể đổ PDF thông tin dữ liệu meta như tác giả, tiêu đề vv Nó cũng cho phép bạn cập nhật thông tin siêu dữ liệu như vậy. 
PDFToolkit Pro có thể điền PDF hình thức một cách nhanh chóng và đơn giản. Nó cũng hỗ trợ làm phẳng các tập tin PDF.

PDFToolKit Pro có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ có hỗ trợ ActiveX Component như Visual C ++, Visual Basic, Delphi, C ++ Builder, ngôn ngữ .Net, Java, Scripts như Perl, Php, Python.

Phần mềm hỗ trợ các tiện ích cho các ứng dụng ActiveX
Tính năng

SMTP ActiveX component là một thành phần ActiveX cho phép người dùng gửi email đến các tài khoản khác một cách dễ dàng nhanh chóng thông qua giao thức SMTP.

Chương trình cũng hỗ trợ người dùng chèn vào thêm cho các ứng dụng Excel, ASP, VB, Visual C ++...