Image to PDF Converter

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
Apluspdf
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm Image to PDF Converter

Giao diện dễ dàng: Các hình ảnh để chuyển đổi PDF luôn thực hiện tất cả các hoạt động mà không cần sử dụng bất kỳ chương trình hỗ trợ hoặc phần mềm và nó hoàn toàn loại bỏ sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Acrobat Reader để điều này cũng sẽ được gọi là chương trình độc lập.
Thực hiện hoạt động Phức tạp: Bên cạnh đó, phần mềm này có tính chất mạnh mẽ hơn và nó có khả năng kết hợp, sáp nhập, tham gia, lần lượt, tiếp nhau và các định dạng hình ảnh vào tài liệu PDF.
Encryption hỗ trợ:Công cụ này cung cấp hỗ trợ mã hóa cấp cao và điều này bảo tồn tất cả các yếu tố thị giác. Đây là phần mềm tiên tiến nhất để đáp ứng kết quả thích hợp của bạn, hình ảnh cho công cụ chuyển đổi PDF là phần mềm mạnh mẽ và tối ưu hóa để nó luôn luôn cung cấp cho các ứng dụng phức tạp nhất, và đặc biệt là nó chuyển đổi hình ảnh vào các tập tin có chất lượng tốt nhất.

Phiên bản GDrive 32bit GDrive 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Image to PDF Converter 6.5 Download 32bit Download 64bit

Add comment

Log in or register to post comments
Phần mềm chuyển đổi file ảnh sang file pdf
Tính năng:

Giao diện dễ dàng: Các hình ảnh để chuyển đổi PDF luôn thực hiện tất cả các hoạt động mà không cần sử dụng bất kỳ chương trình hỗ trợ hoặc phần mềm và nó hoàn toàn loại bỏ sự hỗ trợ của phần mềm Adobe Acrobat Reader để điều này cũng sẽ được gọi là chương trình độc lập.
Thực hiện hoạt động Phức tạp: Bên cạnh đó, phần mềm này có tính chất mạnh mẽ hơn và nó có khả năng kết hợp, sáp nhập, tham gia, lần lượt, tiếp nhau và các định dạng hình ảnh vào tài liệu PDF.
Encryption hỗ trợ:Công cụ này cung cấp hỗ trợ mã hóa cấp cao và điều này bảo tồn tất cả các yếu tố thị giác. Đây là phần mềm tiên tiến nhất để đáp ứng kết quả thích hợp của bạn, hình ảnh cho công cụ chuyển đổi PDF là phần mềm mạnh mẽ và tối ưu hóa để nó luôn luôn cung cấp cho các ứng dụng phức tạp nhất, và đặc biệt là nó chuyển đổi hình ảnh vào các tập tin có chất lượng tốt nhất.

Phần mềm khôi phục hình ảnh của bạn từ ổ đỉa
Tính năng

Khôi phục các file ảnh đã bị xóa hoặc bị hỏng

 

Phần mềm chỉnh sửa ảnh vector
Tính năng
  • Giúp phác thảo sơ đồ, tạo ra các bức ảnh nghệ thuật đẹp mắt
  • Thích hợp với người thiết kế, đam mê hội họa, họa sỹ
  • Giao diện trực quan dễ sử dụng
Phần mềm Hỗ trợ đọc các bản vẽ DWG
Tính năng

- Mở và đọc các file bản vẽ DWG, đọc định dạng ICG, bản vẽ DXF và xem bản vẽ DWF.

- Xem các định dạng ICG từ các phiên bản của Brava.

- Thiết kế bởi công ty Net và các Visual giúp hệ thống bảo mật và an toàn hơn.

- Xem những bản vẽ 2D/3D, bản AutoCAD R12... trên máy tính.

- Ổn định trên trình duyệt web như Internet Explorer, Firefox và Netscape.