Màn khung cưới

Dự Toán F1

Bản quyền:
Trial version
Phát hành:
F1 Tech
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Lượt download: 520

Một số tính năng chính của phần mềm Dự Toán F1

- Hỗ trợ dự toán xây dựng

- Hỗ trợ dự thầu

- Hỗ trợ thanh quyết toán

- Hỗ trợ nhập, xuất Excel 

- Giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
Dự Toán F1 1.25

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm tính toán chi phí định giá dự án

Phần mềm chuyên hỗ trợ lập dự toán, quyết toán trong kinh doanh

Phần mềm thiết kế đồ họa cao cấp

Phần mềm diễn hoạt 3D

Phần mềm dự toán đấu thầu chuyên nghiệp

DTI

Phần mềm chuyên dụng tính khung thép tiền chế (Zamil) theo TCVN

Phần mềm dự toán đấu thầu trong xây dựng chuyên nghiệp

Phần mềm thiết kế hình ảnh 3D

Phần mềm Dự toán, dự thầu, thanh quyết toán
Lượt download: 520
Tính năng:

- Hỗ trợ dự toán xây dựng

- Hỗ trợ dự thầu

- Hỗ trợ thanh quyết toán

- Hỗ trợ nhập, xuất Excel 

- Giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh, hiệu quả

Phần mềm quản lý hộ tịch chuyên nghiệp
1,147
Tính năng

Phần mềm quản lý hộ tịch (HOTICH.VN) là công cụ giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch. 

Phần mềm chuyên dùng quản lý trường học chuyên nghiệp
540
Tính năng

Đây là phần mềm quản lý trường học giúp cho Trường học, Phòng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nghiệp vụ quản lý chính trong nhiệm vụ của mình như:

Quản lý học sinh, Quản lý cán bộ giáo viên, Quản lý giảng dạy, Quản lý tài sản, Quản lý thiết bị, Quản lý thư viện, Quản lý thu học phí, Quản lý tài chính và cổng thông tin điện tử.

Phần mềm chuyên quản lý tài chính chi tiêu chuyên nghiệp
308
Tính năng

- Quản lý chi tiêu, tài chính cá nhân

- Đưa ra biểu đồ chi tiêu theo từng thời gian

- Cung cấp bộ chuyển đổi tiền tệ

- Sắp xếp danh sách thu chi

- Tích hợp với bảng tính excel