YNAB

Bản quyền:
Không
Phát hành:
You Need a Budget
Hệ điều hành:
Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit

Một số tính năng chính của phần mềm YNAB

- Quản lý tài chính cá nhân
- Sử dụng trên cả thiết bị điện thoại
- Đưa ra kế hoạch chi tiêu hợp lý
- Thống kê, báo cáo tài chính

Phiên bản Link 32bit Link 64bit Mirror 32bit Mirror 64bit
YNAB 4.3.857

Add comment

Log in or register to post comments

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu hướng dẫn sử dụng htkk 3.4.0

Phần mềm chuyên quản lý thị trường tài chính

Phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phần mềm kế toán doanh nghiệp, thương mại, sản xuất

Phần mềm kế toán giành riêng đơn vị trực thuộc xã phường

Phần mềm Thống kê cốt thép trong xây dựng

Phần mềm chuyên quản lý kho hàng FPI

Phần mềm chuyên dùng quản lý tài chính cá nhân, gia đình chuyên nghiệp

Phần mềm chuyên hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân
Tính năng:

- Quản lý tài chính cá nhân
- Sử dụng trên cả thiết bị điện thoại
- Đưa ra kế hoạch chi tiêu hợp lý
- Thống kê, báo cáo tài chính

Phần mềm kế toán hỗ trợ đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước
Tính năng

Là phần mềm kế toán giúp đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ:

Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Thuế, Tổng hợp. 
MISA Mimosa.NET 2014 phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị hành chính thuần túy đến đơn vị sự nghiệp có thu

Phần mềmquản lý dữ liệu doanh nghiệp,chuyển đổi bất kỳ database sang cơ quản trị dữ liệu khác không bị lỗi
Tính năng

-Chuyển đổi các database của hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu  như: Excel, MS Access, DBF, FoxPro….
-Kết hợp hoặc tách các cơ sở dữ liệu
-Thiết lập các phím nóng thực hiện các thao tác chuyển đổi
-Hỗ trợ thao tác kéo thả

IIf

Phần mềm kế toán
Tính năng
  • Phần mềm kế toán dành cho người Việt
  • Tự động hóa nhiều thao tác
  • Có thể thực hiện nhiều kiểu kế toán khác nhau
  • Có giao diện đơn giản, dễ sử dụng
  • Sử dụng các mẫu của Bộ tài chính để báo cáo